فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 13:44:39 +0330fa ایستادگی نظام اسلامی در برابر آمریکا بر اساس استدلال‌های کاملاً منطقی است http://www.faratab.com/news/4460/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 02 Nov 16 17:59:31 +0330 ایستادگی نظام اسلامی در برابر آمریکا بر اساس استدلال‌های کاملاً منطقی است
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در آستانه سیزدهم آبانماه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان تأکید کردند: آنچه که مشکلات کشور را حل خواهد کرد، روحیه و تفکر انقلابی به معن

]]>