فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 17:25:21 +0330fa کارآفرینی برای 2 هزار نفر با تکمیل پتروشیمی ایلام http://www.faratab.com/news/9644/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85 Tue, 20 Aug 19 04:10:02 +0430 کارآفرینی برای 2 هزار نفر با تکمیل پتروشیمی ایلام

]]>
رشد قیمت نفت در گرو تلاش جهانی و کنترل عرضه http://www.faratab.com/news/6388/-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87- Sat, 01 Jul 17 20:42:12 +0430  رشد قیمت نفت در گرو تلاش جهانی و کنترل عرضه
نگاه به روند قیمت نفت در روز های گذشته حاکی از این است که تلاش کشور ها برای کاهش سطح عرضه تا حدودی بی نتیجه بوده است و قیمت این کالای اساسی همچنان در حال کاهش است.

]]>
ضرورت استفاده از ظرفیت صنایع پایین دستی نفت http://www.faratab.com/news/5286/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA Thu, 12 Jan 17 02:25:02 +0330 ضرورت استفاده از ظرفیت صنایع پایین دستی نفت
سال‌هاست بین دو گروه از کارشناسان اقتصادی در مورد نقش مخرب یا نقش سازنده نفت در اقتصاد ایران بحث‌های داغی در گرفته است، در این میان اما گروه میانه‌ای هم هستند که بر این باورند نفت در اقتصاد کشورمان همزمان هم یک تهدید و هم یک فرصت است. این گروه بر این باور

]]>
پتروشیمی ایران؛ صادرات بالا و رونق پایین http://www.faratab.com/news/4452/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86 Thu, 03 Nov 16 11:45:02 +0330 پتروشیمی ایران؛ صادرات بالا و رونق پایین
عضو کیمیسون صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران اعلام کرد صنعت پتروشیمی ایران جزو 10 کشور برتر جهان است و با برطرف شدن مشکلات مبادلات پولی و بانکی این صنعت می تواند سهم صادرات کشور را تقویت کند.

]]>