فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 21:53:38 +0330fa بعد از شنیدن خبر نوبل زبانم بند آمده بود ! http://www.faratab.com/news/4388/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%21 Sat, 29 Oct 16 12:00:16 +0330 بعد از شنیدن خبر نوبل زبانم بند آمده بود !
باب دیلن خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی پس از دو هفته سرانجام سکوت خود را شکست و اعلام کرد که نوبل ادبیات را می‌پذیرد.

]]>