فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 15:27:50 +0330fa صلح و ثبات نه در سایه ‏توازن وحشت، بلکه در سایه توازن منافع میان ملتها ایجاد می شود http://www.faratab.com/news/4364/%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%E2%80%8F%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 25 Oct 16 19:08:57 +0330 صلح و ثبات نه در سایه ‏توازن وحشت، بلکه در سایه توازن منافع میان ملتها ایجاد می شود
روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بوسنی و هرزگوین با اشاره به روابط دوستانه و مستحکم دو کشور، ضرورت استفاده از فضای پس از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها را به منظور ایجاد شتاب در توسعه همه جانبه روابط تهران و سارایوو مورد تأکید قرار دادند.

]]>