فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 21:19:57 +0330fa من این زن ها را نمی شناسم http://www.faratab.com/news/4284/%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%85 Sun, 16 Oct 16 09:05:03 +0330 من این زن ها را نمی شناسم
دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، با رد اتهامات مبنی بر آزار جنسی زنان، می‌گوید این ادعاها «دسیسه‌چینی رسانه‌ای» است.

]]>