فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 04:37:28 +0330fa در حمایت خود از ریاض تجدید نظر می کنیم http://www.faratab.com/news/4236/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sun, 09 Oct 16 12:15:02 +0330 در حمایت خود از ریاض تجدید نظر می کنیم
در پی حملهٔ هوایی مرگبارِ عربستان سعودی به یک مراسم ختم در صنعا، پایتخت یمن، که دستکم 144 کشته بر جای گذاشت، امریکا اعلام کرد در حمایتش از این کشور «تجدیدنظرِ فوری» خواهد کرد.

]]>