فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 19:19:48 +0330fa همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) را چه کسی آغاز کرد؟ http://www.faratab.com/news/4167/-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%28FATF%29-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Tue, 27 Sep 16 23:10:04 +0330  همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) را چه کسی آغاز کرد؟
علی طیب‌نیا در جریان نشست علنی امروز مجلس، درخصوص همکاری با گروه اقدام مالی FATF و پاسخ گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف برای مقابله با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی درآمده است .

]]>