فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 24 Nov 20 12:23:39 +0330fa چرایی کمک نظامی بی سابقه اوباما به اسرائیل http://www.faratab.com/news/4090/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84 Sat, 17 Sep 16 20:53:33 +0430 چرایی کمک نظامی بی سابقه اوباما به اسرائیل
به گفته مقامات آمریکایی بیشترین میزان کمک‌های نظامی به اسرائیل در تاریخ آمریکا توسط دولت اوباما انجام شده است. این امر وقتی اوباما از به وجود آمدن یک شکاف میان ریاست جمهوری آمریکا و همتایی اسرائیلی‌اش «بنیامین نتانیاهو» صحبت می‌کند، اهمیت بیشتری پیدا می‌ک

]]>