فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 29 Jan 20 11:33:05 +0330fa بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد! http://www.faratab.com/news/11175/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 28 Dec 19 12:44:16 +0330 بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد!
درگیری بین ایران و ایالات متحده برای کشور ثالثی همچون ژاپن بیش از حد تقویت شده تا بتواند کاری برای تغییر همه جانبه این وضعیت انجام دهد. موضوعی که روحانی بهتر می داند.

]]>
خواهان جنگ و درگیری نیستیم http://www.faratab.com/news/10384/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Thu, 19 Sep 19 17:05:57 +0430 خواهان جنگ و درگیری نیستیم
محمدجواد ظریف با بیان اینکه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران به جنگی تمام عیار منجر خواهد شد، تاکید کرد: ما خواهان جنگ و درگیری نیستیم.

]]>
پایان دادن به جنگ، تنها راه حل برای همگان http://www.faratab.com/news/10342/-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86 Tue, 17 Sep 19 22:42:44 +0430 پایان دادن به جنگ، تنها راه حل برای همگان

]]>
تبدیل سیاست فشار حداکثری علیه ایران به دروغ حداکثری http://www.faratab.com/news/10285/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C- Sun, 15 Sep 19 14:06:23 +0430 تبدیل سیاست فشار حداکثری علیه ایران به دروغ حداکثری
آمریکایی‌ها سیاستی به نام «فشار حداکثری» را علیه ایران در پیش گرفتند که به دلیل ناکامی ها به سمت «دروغ حداکثری» گرایش پیدا کرده است.

]]>
بولتون، شاهینی که سقوط کرد http://www.faratab.com/news/10203/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF- Thu, 12 Sep 19 12:00:01 +0430 بولتون، شاهینی که سقوط کرد

]]>
ترامپ پیشنهاد دیدار با روحانی در نیویورک را داده است http://www.faratab.com/news/10073/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 05 Sep 19 18:30:59 +0430 ترامپ پیشنهاد دیدار با روحانی در نیویورک را داده است
این ادعا در حالی مطرح شده است که اختلافات میان تهران و واشنگتن در طول بیش از یک سال گذشته، در پی خروج آمریکا از برجام، بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران و تشدید حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس افزایش یافته است.

]]>
بی‌قراری برای وقوع یک قرار محال؟! http://www.faratab.com/news/10065/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%9F%21 Thu, 05 Sep 19 11:34:58 +0430 بی‌قراری برای وقوع یک قرار محال؟!
آیا ایران در شرایطی که در تنگنای اقتصادی قرار دارد به وعده‌های ترامپ می‌تواند خوشبین و امیدوار باشد یا خیر؟ گزارش تحلیلی فراتاب را در این خصوص می‌توانید بخوانید

]]>
ملاقات قرن در پاریس انجام می شود ؟ http://www.faratab.com/news/9794/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%9F Mon, 26 Aug 19 23:31:00 +0430 ملاقات قرن در پاریس انجام می شود ؟
به فاصله چند ساعت بعد از سخنان روحانی، رئیس جمهوری فرانسه با بیان اینکه رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده آماده ملاقات با هر رهبر سیاسی برای تامین منافع مردم ایران است، گفت: آماده برگزاری ملاقات بین ترامپ و روحانی هستم.

]]>
اعتراف آمریکا به پایبندی ایران به "ان پی تی" http://www.faratab.com/news/9713/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%22%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%22- Fri, 23 Aug 19 14:18:04 +0430 اعتراف آمریکا به پایبندی ایران به
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش به کنگره این کشور ضمن تجدیدنظر درباره ارزیابی اش از پایبندی ایران به توافقنامه های بین المللی کنترل تسلیحات هسته ای، اذعان کرد

]]>
بازی خوانی قدرتهای بزرگ در رقابت و تعارضات تهران، آنکارا و ریاض! http://www.faratab.com/news/9645/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%21 Tue, 20 Aug 19 03:03:27 +0430 بازی خوانی قدرتهای بزرگ در رقابت و تعارضات تهران، آنکارا و ریاض!
آمریکا همواره سعی در شکاف ایجاد کردن در حکومت های به گفته خود سرکش دارد تا حکومت دشمن، قدرت این کشور را درک کند. این یک الگوی رفتاری است. این طرح روی محمد جواد ظریف انجام شده اما در این مورد کارایی نداشته است.

]]>
با واقعیت انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران کنار بیایید http://www.faratab.com/news/9641/-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF Mon, 19 Aug 19 19:11:21 +0430 با واقعیت انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران کنار بیایید

]]>
مقامات آمریکایی منتظر تماس نباشند http://www.faratab.com/news/9486/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF- Sun, 11 Aug 19 13:57:42 +0430 مقامات آمریکایی منتظر تماس نباشند
وی با اشاره به فشار و تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران خاطرنشان کرد: هیچ آدم عاقلی وقتی در فشار است و اسلحه به سمتش گرفته شده، مذاکره نمی‌کند.

]]>
فعلا زمان گفتگوی بین ایران و آمریکا نیست! http://www.faratab.com/news/9474/%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Sat, 10 Aug 19 15:19:41 +0430 فعلا زمان گفتگوی بین ایران و آمریکا نیست!
دولت روحانی در سیاست خارجی موفق بوده و مشکلاتی که با آن رو به رو شده به ویزه در بُعد اقتصادی ناشی از اقدامات این دولت نیست.

]]>
دوره گفتمان سلطه و زورگویی به اتمام رسیده است http://www.faratab.com/news/9414/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 05 Aug 19 12:03:29 +0430 دوره گفتمان سلطه و زورگویی به اتمام رسیده است
وزیر خارجه در آغاز نشست خبری خود روز خبرنگار را تبریک گفت.

]]>
پیشنهاد مذاکره فریب آمریکا برای خلع سلاح است http://www.faratab.com/news/9258/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 26 Jun 19 14:37:50 +0430 پیشنهاد مذاکره فریب آمریکا برای خلع سلاح است

]]>
تکذیب درخواست خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه http://www.faratab.com/news/9235/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA--%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87- Mon, 10 Jun 19 12:11:15 +0430 تکذیب درخواست خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: درخواستی از روسیه برای خرید سامانه اس ۴۰۰ نداشته‌ایم، فعلاً احساس نیازی به این سامانه نداریم و دانشمندان ما سامانه‌هایی را طراحی کرده‌اند که کمتر از آنها نیست.

]]>
ترامپ، اولین رئیس جمهور یک دوره ای قرن 21 خواهد شد ؟ http://www.faratab.com/news/9234/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-21-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%9F Sun, 09 Jun 19 02:57:17 +0430 ترامپ، اولین رئیس جمهور یک دوره ای قرن 21 خواهد شد ؟
حزب دموکرات در فوریه گذشته اعلام کرده بود که در صورت برنده شدن در انتخابات 2020، اتفاقات تازه ای در سیاست خارجی این کشور رخ خواهد داد که بازگشت به توافق هسته ای با ایران (برجام) یکی از آنها است.

]]>
اقدامات اروپا برای ادامه تجارت با ایران: وعده! http://www.faratab.com/news/8920/-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%21- Mon, 17 Sep 18 23:10:12 +0430 اقدامات اروپا برای ادامه تجارت با ایران: وعده!
در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد تحریم‌های ثانویه آمریکا تلاش‌ها برای پابرجا نگه داشتن برجام به شدت از سوی دیگر طرف‌های برجام به خصوص طرف‌های اروپایی برجام دنبال می شود.

]]>
ایران و آمریکا از چالش تا بحران http://www.faratab.com/news/8902/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 19 Aug 18 18:24:39 +0430 ایران و آمریکا از چالش تا بحران
نگاهی به رویکرد سیاست خارجی ایران و آمریکا در قبال یکدیگر و گزینه های احتمالی برای حل مشکل با توجه به تاثیر متغیر های فردی در شکل گیری سیاست و مدل شناسی انواع منازعه .

]]>
آلمان ها برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران نیازمند حمایت سیاسی هستند http://www.faratab.com/news/8801/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C--%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Wed, 27 Jun 18 11:12:14 +0430 آلمان ها برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران نیازمند حمایت سیاسی هستند
رای شرکت‌های اروپایی حفظ روابط اقتصادی با ایران بسیار سخت خواهد شد. بعلت در هم تنیدگی اقتصاد در سطح بین‌المللی و فعالیت های زیاد بویژه شرکت های آلمانی در ایالات متحده آمریکا این شرکت ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر تحریم های این کشور هستند.

]]>
ائتلاف آمریکا علیه ایران در حد حرف است http://www.faratab.com/news/8514/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 31 May 18 19:51:39 +0430 ائتلاف آمریکا علیه ایران در حد حرف است
«باربارا اسلاوین» کارشناس ارشد شورای آتلانتیک با اشاره به شکست تلاش های واشنگتن تاکنون برای شکننده کردن برجام نوشت: وعده آمریکا برای تشکیل ائتلافی فراتر از اسرائیل، عربستان، بحرین و امارات، فقط در حد حرف است.

]]>
از مسکو تا پاریس، همه علیه ترامپ http://www.faratab.com/news/8395/-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE- Sat, 26 May 18 22:10:37 +0430 از مسکو تا پاریس، همه علیه ترامپ
خبر اعلام خروج رسمی آمریکا از برجام حالا وارد هفته سوم خود شده است و در این مدت تحریم های مختلفی از سوی آمریکا علیه شرکت ها و مسئولان ایرانی وضع شده است که از جمله آنها می توان به تحریم رئیس بانک مرکزی ایران اشاره کرد.

]]>
پیام یکصدای اروپا: در برجام می مانیم http://www.faratab.com/news/8084/-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%3A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85- Sat, 12 May 18 00:28:50 +0430 پیام یکصدای اروپا: در برجام می مانیم
بعد از اینکه شامگاه سه شنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی خروج این کشور را از توافق هسته ای موسوم به برجام اعلام کرد در میان محافل سیاسی بحثی که بیشتر از همه نمود پیدا کرد امکان ادامه این قرارداد با حضور ایران و 5 کشور دیگر حاضر در این قرارد

]]>
افزایش تلاش های اروپایی ها برای حفظ برجام http://www.faratab.com/news/7938/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Mon, 30 Apr 18 00:16:08 +0430 افزایش تلاش های اروپایی ها برای حفظ برجام
سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و دفاع وی از برجام نتوانسته دونالد ترامپ را راضی به ماندن در معاهده ای کند که بارها از آن انتقاد کرده است.

]]>
همه علیه ترامپ، ترامپ علیه آمریکا http://www.faratab.com/news/6731/-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7- Sun, 15 Oct 17 22:43:10 +0330 همه علیه ترامپ، ترامپ علیه آمریکا
همانگونه که از روزهای پیش گمانه زنی های موجود نشان می داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نطق خود پایبندی ایران به برجام را تائید نخواهد کرد این اتفاق افتاد و ترامپ با اعلام اینکه پایبندی ایران به برجام را تائید نمی کند وظیفه پایبندی و یا عدم پایبند

]]>
15 اکتبر، روز سرنوشت ساز برای برجام http://www.faratab.com/news/6727/15-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85- Mon, 09 Oct 17 22:57:22 +0330 15 اکتبر، روز سرنوشت ساز برای برجام
اظهارات دونالد ترامپ در مورد لغو برجام در ماه ها و روزهای اخیر به خصوص بعد از سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باعث شده احتمال تائید نکردن آنچه که آمریکا پایبندی ایران به برجامی می داند بیشتر شود. بلومبرگ در مطلبی به احتمالات ممکن در مورد عدم تائی

]]>
تصمیم دشوار ترامپ http://www.faratab.com/news/6719/-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE- Sat, 07 Oct 17 22:50:28 +0330 تصمیم دشوار ترامپ
به نظر می رسد که علیرغم اینکه رکس تیلرسون اعلام کرده که تلاش می کند که ترامپ را راضی به تائید برجام کند اما به نظر می رسد که ترامپ تلاش دارد که با لغو یکجانبه برجام از سوی آمریکا این توافق را تحت تاثیر قرار دهد.

]]>
ضد حمله تجاری ایران به ترامپ http://www.faratab.com/news/6560/-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE- Fri, 25 Aug 17 23:14:49 +0430 ضد حمله تجاری ایران به ترامپ
توافق هسته ای علاوه بر اینکه تحریم های ظالمانه ای که به دلیل برنامه هسته ای علیه ایران و صنایع این کشور وضع شده بود را ملغی کند، باعث شد که بار دیگر سرمایه گذاران خارجی دوباره به بازار ایران راه پیدا کند و صنایع این کشور بار دیگر رونق را تجربه کنند.

]]>
اقتصاد ایران دوباره جهانی شد http://www.faratab.com/news/6446/-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF- Mon, 17 Jul 17 22:59:01 +0430 اقتصاد ایران دوباره جهانی شد
معاهده توافق هسته ای بین ایران و کشورهای عضور شورای امنیت و آلمان موسوم به 5+1 وارد سال سوم خود شد.

]]>
ایرانیان آمریکا برگ برنده ای برای اقتصاد ایران http://www.faratab.com/news/6238/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Wed, 31 May 17 17:22:05 +0430 ایرانیان آمریکا برگ برنده ای برای اقتصاد ایران
سفر خاورمیانه ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه از نظر اقتصادی برای آمریکایی ها و به خصوص صنایع اسلحه سازی این کشور بسیار پر سود و پر منفعت بود.

]]>
رویای سگ دیوانه: ماتیس در پنتاگون و خطر جنگ با ایران http://www.faratab.com/news/5853/-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DA%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%3A-%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 06 Mar 17 10:22:15 +0330 رویای سگ دیوانه: ماتیس در پنتاگون و خطر جنگ با ایران
آیا تسلیحات تهاجمی آمریکا برتری مطلقی بر تسلیحات پدافندی ایران دارند و تسلیحات پدافندی آمریکا، توان دفاع قابل اطمینان در برابر تسلیحات آفندی ایران دارند؟

]]>
چرا سیاست خاورمیانه ای ترامپ ترسناک است؟ http://www.faratab.com/news/5700/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Fri, 10 Feb 17 12:24:44 +0330 چرا سیاست خاورمیانه ای ترامپ ترسناک است؟
ایران و آمریکا دو سنگین وزن منطقه خاورمیانه هستند که تقابل آنها آثار مهمی در بی ثبانی بیشتر منطقه خاورمیانه خواهد داشت.

]]>
اگر ایران دوباره آزمایش موشکی انجام دهد؛ آنگاه ترامپ ... http://www.faratab.com/news/5677/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9B-%D8%A2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-... Mon, 06 Feb 17 14:22:11 +0330 اگر ایران دوباره آزمایش موشکی انجام دهد؛ آنگاه ترامپ ...
من فکر می کنم که احتمال یک آزمایش مجدد موشکی از سوی ایران وجود دارد و در این صورت شرایط بسیار سخت خواهد بود. سوال در آن زمان این است که دونالد ترامپ قرار است چه کاری کند؟

]]>
تلاش برای برای برهم‌زدن قراردادهای هواپیمایی ایران http://www.faratab.com/news/5120/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Mon, 26 Dec 16 20:04:14 +0330 تلاش برای برای برهم‌زدن قراردادهای هواپیمایی ایران
مقام‌های ایرانی اوایل هفته جاری اعلام کردند اگر واشنگتن در این سفارشات مداخله کند، در خصوص هرمبلغ پولی که برای خرید هواپیماهای مسافربری خود به بوئینگ پرداخت کرده‌اند، بازپرداخت سود آن را مطالبه خواهند کرد.

]]>
تمایزات سیاست خارجی خاورمیانه ای ترامپ و کلینتون http://www.faratab.com/news/4548/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86 Tue, 08 Nov 16 10:24:29 +0330 تمایزات سیاست خارجی خاورمیانه ای ترامپ و کلینتون

]]>
ترامپ و احتمال وقوع جنگ تصادفی آمریکا و ایران! http://www.faratab.com/news/4060/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Tue, 13 Sep 16 09:59:50 +0430 ترامپ و احتمال وقوع جنگ تصادفی آمریکا و ایران!
نگران جنگ تصادفي ايران و امريكا درصورت پيروزي ترامپ هستم اما در عین حال باید تاکید کرد ترامپ توان ایجاد یک جنگ هوشمند علیه ایران را ندارد

]]>