فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 14:11:49 +0330fa هدف ترکیه از حائل سازی در مرز سوریه چیست؟ http://www.faratab.com/news/3974/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 30 Aug 16 10:35:02 +0430 هدف ترکیه از حائل سازی در مرز سوریه چیست؟
اگرچه ایجاد یک منطقه حائل در بخشی از نوار شمالی سوریه، طرحی است که از همان ابتدای بحران سوریه در سال 2011 توسط دولت ترکیه مطرح شده بود، اما در شرایط کنونی اردوغان با جدیت بیشتری سعی دارد تا این طرح را عملی سازد. مقامات آنکارا بارها و بارها بر ضرورت تشکیل

]]>
کردهای سوریه نه دشمن، بلکه برادران و خواهران ما هستند! http://www.faratab.com/news/3959/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%21 Mon, 29 Aug 16 12:30:20 +0430 کردهای سوریه نه دشمن، بلکه برادران و خواهران ما هستند!
انتقاد یک روزنامه نگار ترکیه ای از حمله ارتش کشورش به شمال سوریه و کردهای این کشوردر روزنامه حریت

]]>
بازگشت به آن سوی فرات: پایان رویای خودمختاری کردها؟ http://www.faratab.com/news/3931/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%3A-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%9F Fri, 26 Aug 16 19:21:20 +0430 بازگشت به آن سوی فرات: پایان رویای خودمختاری کردها؟
در 24 آگوست 2016 دولت ترکیه در ائتلافی نزدیک با امریکا امیدهای PYD (حزب اتحادیه دموکراتیک کرد) درخصوص اتصال بخش های کردنشین در شمال سوریه را نابود کرد. نیروهای نظامی ترکیه و گروه های شبه نظامی وفادار به آنکارا با حمایت امریکا وارد سوریه شده و شهر استراتژ

]]>
ترکیه هم در باتلاق سوریه غرق می شود http://www.faratab.com/news/3902/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 25 Aug 16 00:53:02 +0430 ترکیه هم در باتلاق سوریه غرق می شود
صالح مسلم رهبر حزب "اتحاد دموکراتیک" کردهای سوریه همزمان با آغاز عملیات " ارتش ترکیه در جرابلس هشدار داد: ترکیه هم مانند داعش در سوریه شکست‌ خواهد خورد

]]>
جرابلس تحت کنترل نیروهای نزدیک به ترکیه http://www.faratab.com/news/3907/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Wed, 24 Aug 16 21:56:24 +0430 جرابلس تحت کنترل نیروهای نزدیک به ترکیه
جت ها، تانک ها و نیروهای ویژه ترک به همراه ائتلاف ضد داعش به رهبری امریکا روز چهارشنبه وارد خاک سوریه شدند و تلاش دارند تا داعش را از مرزهای خود عقب رانده و جلوی اقدامات شبه نظامیان کرد را بگیرند.

]]>
اعزام معارضان سوری به جرابلس با چراغ سبز آنکارا http://www.faratab.com/news/3867/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7 Mon, 22 Aug 16 10:55:12 +0430 اعزام معارضان سوری به جرابلس با چراغ سبز آنکارا
براساس گزارش ها حدود 600 تا 700 عضو ارتش آزاد از اعزاز و مناطق ترکیه‌ای با هدف جلوگیری از پیشروی نیروهای کرد در شمال سوریه برای عملیات علیه داعش و آزادسازی شهر جرابلس که در تصرف داعش است، مهیا می‌شوند.

]]>