فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 09:55:40 +0330fa پوکی استخوان را جدی بگیرید! http://www.faratab.com/news/3673/%D9%BE%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%21 Tue, 16 Aug 16 23:56:34 +0430 پوکی استخوان را جدی بگیرید!
پوکی استخوان بسیار بی سر و صداست؛ طبق گزارش و پیش بینی سازمان جهانی بهداشت (WHO) پوکی استخوان یکی از مهمترین معضلات درمانی در آینده خواهد بود.

]]>