فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 24 Nov 20 13:09:49 +0330fa آمریکایی ها وارد صنعت نفت ایران می شوند اگر ... http://www.faratab.com/news/3530/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-... Wed, 10 Aug 16 09:25:03 +0430 آمریکایی ها وارد صنعت نفت ایران می شوند اگر ...
در همکاری با هر شرکت نفتی باید از خدمات پس از فروش و سرویس دهی آن مطمئن شویم و بررسی کنیم که کدام شرکت منافع ملی ما را بهتر حفظ می‌کند.

]]>