فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 16 Jul 18 15:13:11 +0430fa امضای شش سند همکاری میان ایران و آذربایحان http://www.faratab.com/news/3513/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86 Mon, 08 Aug 16 12:47:04 +0430 امضای شش سند همکاری میان ایران و آذربایحان
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با همتای آذربایجانی خود در باکو دیدار کرد. دراین دیدار شش سند و تفاهم‌نامه همکاری امضا شده است. روحانی، الهام علی‌اف و ولادیمیر پوتین، روز دوشنبه ۸ اوت نشستی سه‌جانبه برگزار خواهند کرد.

]]>