فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 23:07:35 +0330fa داعش پوتین را تهدید کرد http://www.faratab.com/news/3411/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 02 Aug 16 12:55:02 +0430 داعش پوتین را تهدید کرد
داعش با انتشار ویدئویی جدید پوتین را تهدید کرد واز نیروهایش خواست تا در روسیه دست به جنگ (جهاد) بزنند.

]]>