فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:16:18 +0330fa 10 دلیل بزرگ برای نگرانی جهان از ادامه رهبری اردوغان بر ترکیه! http://www.faratab.com/news/10840/10-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Thu, 17 Oct 19 17:14:07 +0330 10 دلیل بزرگ برای نگرانی جهان از ادامه رهبری اردوغان بر ترکیه!
او با صدای بلند صحبت می کند ، بی رحمانه عمل می کند و به اعتقاد برخی از افراد هر کاری را برای تبدیل ترکیه دموکراتیک ، به یک دیکتاتوری انجام داده است.

]]>
طبقه خودکامگان جدید! http://www.faratab.com/news/8779/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 18 Jun 18 11:18:31 +0430 طبقه خودکامگان جدید!
یک طبقه حاکمه در حال تغییر جهان است. نظام های دموکراتیک البته در بسیاری از کشورهای غربی دچار فرسایش شده است. اما موفقیت این حکام خودکامه را چگونه می توان تبیین کرد؟

]]>
بازگشت اپوزیسیون ترکیه به دیاربکر http://www.faratab.com/news/8773/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B1 Thu, 14 Jun 18 17:46:24 +0430 بازگشت اپوزیسیون ترکیه به دیاربکر
محرم اینجه کاندیدای ریاست جمهوری ترکیه در سخنرانی خود در دیاربکر بر حل مسئله کردی تأکید و از سیاست های اردوغان علیه کردها انتقاد کرد.

]]>
حزب دموکراتیک خلقها کلید انتخابات ترکیه! http://www.faratab.com/news/8679/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Fri, 08 Jun 18 11:46:45 +0430 حزب دموکراتیک خلقها کلید انتخابات ترکیه!
گفتگوی فراتاب با اسحاق کوجا بییک نامزد حزب دموکراتیک خلق در آنکارا

]]>
اردوغان وارد تهران شد http://www.faratab.com/news/6700/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Wed, 04 Oct 17 13:10:01 +0330 اردوغان وارد تهران شد
رئیس جمهور ترکیه در راس هیئتی بلند پایه با استقبال وزیر صنعت، معدن و تجارت و خلوصی آکار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وارد تهران شد.

]]>
راه دشوار اردوغان برای آینده http://www.faratab.com/news/6597/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Mon, 11 Sep 17 15:23:34 +0430 راه دشوار اردوغان برای آینده
در حالی که حدود دو سال به انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه باقی است، به نظر می رسد «رجب طیب اردوغان» برای پیروزی در انتخابات تعیین کننده سال 2019 که می‌تواند تاریخ معاصر این کشور را متحول سازد، کار دشوار تری در پیش رو دارد...

]]>
میراث یکساله کودتای ناکام ارتش در ترکیه http://www.faratab.com/news/6497/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Wed, 02 Aug 17 19:01:55 +0430 میراث یکساله کودتای ناکام ارتش در ترکیه
پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2015 سیاست ترکیه بیش از پیش روند شخصی‌سازی قدرت و حزب حاکم در لوای «رجب‌طیب اردوغان» و نیز نقض استقلال قوا را شاهد بوده است.

]]>
سکولاریسم و مذهب در آینده ترکیه / پس لرزه های رفراندوم http://www.faratab.com/news/6457/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87--%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85- Sun, 23 Jul 17 13:13:52 +0430 سکولاریسم و مذهب در آینده ترکیه / پس لرزه های رفراندوم

]]>
اقتصاد ترکیه، اولین قربانی کودتای نافرجام این کشور http://www.faratab.com/news/6445/-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1- Mon, 17 Jul 17 22:56:30 +0430  اقتصاد ترکیه، اولین قربانی کودتای نافرجام این کشور
تقریبا یکسال از کودتای نافرجام ترکیه که باعث شد زندگی میلیون ها نفر از شهروندان این کشور تحت تاثیر قرار بگیرد می گذرد. اثرات این رخداد پیچیده نه تنها در ساختار سیاسی ترکیه بلکه در ساختار اقتصاد این کشور نیز قابل توجه است.

]]>
استیلای خلافتیسم بر دموکراسی در ترکیه http://www.faratab.com/news/6063/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Wed, 19 Apr 17 09:33:22 +0430 استیلای خلافتیسم بر دموکراسی در ترکیه
آنچه که در ترکیه طی بیش از دو دهه می گذرد، تصویری تمام عیاری است از ابتلاء این جامعه به عارضه و تب سوزان خلافت و استقرار شریعت در مقابل نسخه های برآمده از مدرنیته سیاسی

]]>
آتش دو قطبی و تنش سیاسی در ترکیه زبانه کشید http://www.faratab.com/news/6061/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF Tue, 18 Apr 17 16:34:09 +0430 آتش دو قطبی و تنش سیاسی در ترکیه زبانه کشید
روز یکشنبه تنها چند ساعت پس از به پایان رسیدن زمان اخذ آرای مردمی در رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه، مراجع رسمی از پیروزی شکننده 51 درصدی طرفداران تغییر قانون اساسی خبر دادند...

]]>
سقف بی ستون سیاست در ترکیه! http://www.faratab.com/news/6060/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Tue, 18 Apr 17 13:54:32 +0430 سقف بی ستون سیاست در ترکیه!
من که عمیقا عاشق ترکیه ام برای این بوم زیبا اشک می ریزم این کشور که از حیث غنا و تکثر عناصر تمدنی با ایتالیا و فلسطین قابل مقایسه است، احتمالا وارد عصر تاریکی شده است

]]>
آک سارای در انتظار تاج گذاری اردوغان پاشا http://www.faratab.com/news/6057/%D8%A2%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7 Mon, 17 Apr 17 16:26:25 +0430 آک سارای در انتظار تاج گذاری اردوغان پاشا
در قلعه حیوانات با ترسیم نقشه ای هوشمندانه همه را در برابر دو گزینه قرار داده بودند: دیکتاتوری «ناپلئون» و یا بازگشت مالک مزرعه. طبیعتا همه دیکتاتوری «ناپلئون» را ترجیح می دادند چرا که از بازگشت مالک مزرعه به شدت هراسناک بودند در صورتی که اصلا بازگشتی در

]]>
ترکیه؛ حرکت به سوی حکمرانی فردی! http://www.faratab.com/news/6055/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%21 Sun, 16 Apr 17 14:12:51 +0430 ترکیه؛ حرکت به سوی حکمرانی فردی!
به نظر می‌رسد تغییرات قانونی در راستای افزایش قابل توجه قدرت «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور این کشور است.

]]>
آبی که غرب به آسیاب اردوغان می ریزد! http://www.faratab.com/news/5969/%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF%21 Fri, 31 Mar 17 22:13:41 +0430 آبی که غرب به آسیاب اردوغان می ریزد!
کردها و مخالفین با شدت به مراتب بیشتری تحت فشار قرار دارند و همزمان بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سرتاسر ترکیه را فرا خواهد گرفت که رهایی از این بن بست به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

]]>
عوامل تشدید یوتوپیای اردوغانیسم! http://www.faratab.com/news/5964/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85%21 Fri, 31 Mar 17 12:42:16 +0430 عوامل تشدید یوتوپیای اردوغانیسم!
یکی از ماندگار ترین دیالوگ های تاریخ سینما جمله ی مشهوری است که در فیلم آیوانهو، آیوانهو در پاسخ به سوال آیزاک که از وی می پرسد چه خبر از سرزمین های مقدس؟ جواب می دهد که جنگ تمام شده است و حقیقت یک بار دیگر چهره ی خود را نمایان کرده است

]]>
سه کودتای نافرجام گولن علیه اردوغان! http://www.faratab.com/news/5946/%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%21 Fri, 24 Mar 17 04:26:57 +0430 سه کودتای نافرجام گولن علیه اردوغان!
کودتای 15 ژوئیه آغاز دوره ای جدید در سیاست داخلی و خارجی ترکیه است. ترکیه از یک طرف به باز سازی سازمان ها و ارگان های حیاتی نظام که در طول چهل سال مورد هدف عوامل نفوذی گولن قرار گرفته بود، خواهد پرداخت و از طرف دیگر

]]>
کارتهای بازی و ابزارهای قدرت اردوغان در ترکیه http://www.faratab.com/news/5928/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Mon, 20 Mar 17 18:27:29 +0330 کارتهای بازی و ابزارهای قدرت اردوغان در ترکیه
در سال های اخیر سوالی اساسی همواره ذهن ناظران امور ترکیه را به خود مشغول داشته است؛ عوامل حفظ و گسترشِ تقریبا مستمر قدرت رجب طیب اردوغان در سپهر سیاسی ترکیه چه بوده است؟ پس از اعتراضات پارک گزی در سال 2013 بتدریج اصلاحات دموکراتیک حزب عدالت و توسعه کمرنگ

]]>
ترکیه همسایه‌ای کم‌حافظه و قدرناشناس است http://www.faratab.com/news/5797/-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Fri, 24 Feb 17 21:01:41 +0330  ترکیه همسایه‌ای کم‌حافظه و قدرناشناس است
وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر مقامات بلندپایه ترکیه علیه ایران گفت که ترکیه همسایه‌ای کم حافظه و قدرناشناس است.

]]>
کنایه های اردوغان در موزامبیک: کسانی که آفریقا را استعمار کردند را خوب می‌شناسیم http://www.faratab.com/news/5394/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C%DA%A9%3A-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85 Wed, 25 Jan 17 21:25:02 +0330 کنایه های اردوغان در موزامبیک: کسانی که آفریقا را استعمار کردند را خوب می‌شناسیم
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در موزامبیک اظهار داشت ما خوب می‌دانیم که چه کسانی و چطور آفریقا را استعمار کردند.

]]>
نگرانی اردوغان از اظهارات دونالد ترامپ http://www.faratab.com/news/5362/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 24 Jan 17 21:54:43 +0330 نگرانی اردوغان از اظهارات دونالد ترامپ
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه درباره دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا گفت: آقای ترامپ اظهارات بسیاری داشته و ما نیز آنها را تعقیب می‌کنیم. در حال حاضر بیش از موضوع پل و خط آهن، به خاورمیانه فکر می‌کنیم

]]>
بررسی آینده ترکیه در پرتو قانون اساسی پیشنهادی اردوغان! http://www.faratab.com/news/5318/-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%21 Tue, 17 Jan 17 01:57:42 +0330  بررسی آینده ترکیه در پرتو قانون اساسی پیشنهادی اردوغان!
قانون اساسی جدید ترکیه ظرفیت جدیدی برای حل مشکلات این کشور ایجاد نخواهد کرد و خطر تمرکز قدرت را بیشتر خواهد کرد

]]>
پیش‌بینی‌های خوب و بد از آینده جهان در سال 2017 http://www.faratab.com/news/5168/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2017 Sat, 31 Dec 16 02:23:12 +0330 پیش‌بینی‌های خوب و بد از آینده جهان در سال 2017
سال 2017 بر جهان چه خواهد گذشته؟ پس از برگزیت و پیروزی ترامپ در آمریکا حالا چشم قاره سبز به انتخابات درپیش روی کشورهای این قاره است. چین در اندیشه افزایش قدرت اقتصادی خود است و گروه دولت اسلامی در حال از دست دادن سرزمینهایی است که تا چندی پیش در سطیره داش

]]>
آتش در قیصریه http://www.faratab.com/news/5041/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sat, 17 Dec 16 23:30:04 +0330 آتش در قیصریه
رسانه‌های ترکیه‌ای از وقوع انفجاری در استان قیصریه (کایسری) و کشته و زخمی شدن بیش از ۶۰ تن در اثر آن خبر دادند.

]]>
بازداشت 118 نفر از اعضای حزب دموکراتیک خلقها در ترکیه http://www.faratab.com/news/4950/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-118-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Mon, 12 Dec 16 12:46:08 +0330 بازداشت 118 نفر از اعضای حزب دموکراتیک خلقها در ترکیه
نیروهای امنیتی ترکیه به بهانه اتباط با پ.ک.ک و دو روز پس از انفجار استانبول در حمله ای شبانه دست کم 118 عضو حزب دموکراتیک خلق ها را در سراسر کشور بازداشت کردند

]]>
رویای نافرجام پادشاهی http://www.faratab.com/news/4947/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C Mon, 12 Dec 16 12:00:03 +0330 رویای نافرجام پادشاهی

]]>
بازداشت کردها و محدودیتهای در راستای تغییر نظام ترکیه است http://www.faratab.com/news/4587/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 11 Nov 16 12:41:19 +0330 بازداشت کردها و محدودیتهای در راستای تغییر نظام ترکیه است
بازداشت نمایندگان و رهبران کرد ترکیه توسط دادگستری ادامه مسیری است که اردوغان در آن نهایتاً می خواهد سیستم ریاستی را بر کشور تحمیل کند

]]>
نمایندگان کُرد قربانیان جدید تک تازی اردوغان http://www.faratab.com/news/4481/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sat, 05 Nov 16 01:48:46 +0330 نمایندگان کُرد قربانیان جدید تک تازی اردوغان
آینده سیاسی ترکیه در چنین شرایط نوینی، نشانگر حرکت به سوی افزایش تنش داخلی در سایه سیاستهای امنیتی و کنترل شدید پلیسی خواهد بود که دستکمی از دولت کودتا دهه 1980 ندارد.

]]>
رویکرد اروپا به ترکیه پساکودتا http://www.faratab.com/news/3475/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7- Fri, 05 Aug 16 13:58:15 +0430 رویکرد اروپا به ترکیه پساکودتا
غرب مدت هاست از نضج گرفتن و گسترش خزنده وار رویکردهای غرب هراسانه و گفتمان غرب ستیزی در قالب گسترش شبکه های اسلام سیاسی در عمق لایه های تاثیرگذار جامعه ترکی و حتا مدافعان سنتی سکولاریسم و حافظان میراث آتاتورک یعنی ارتش نگران است.

]]>
اردوغانيسم پساكودتا مسلخ دموكراسي http://www.faratab.com/news/3413/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A Mon, 01 Aug 16 17:19:48 +0430 اردوغانيسم پساكودتا مسلخ دموكراسي
مقاله پیش رو توسط «جلال شفیعی» پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه در خصوص بررسی روند و رفتار سیاسی جاری در ترکیه پس از کودتا و پیش بینی چشم انداز این جامعه بحران زده برای فراتاب به رشته تحریر در آمده است

]]>
آژانس ملی اطلاعات و ریاست ستاد کل ارتش ترکیه تحت امر رئیس جمهور قرار می گیرد. http://www.faratab.com/news/3333/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF. Sun, 31 Jul 16 15:45:03 +0430 آژانس ملی اطلاعات و ریاست ستاد کل ارتش ترکیه تحت امر رئیس جمهور قرار می گیرد.
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در گفتگویی تلویزیونی تاکید کرد که تمام مدارس نظامی این کشور بسته خواهند شد و بجای آن دانشگاه ملی دفاع تاسیس می شود.

]]>
هرتهدیدی علیه دموکراسی ترکیه را محکوم می کنم http://www.faratab.com/news/3270/%D9%87%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85 Fri, 29 Jul 16 13:34:15 +0430 هرتهدیدی علیه دموکراسی ترکیه را محکوم می کنم
گولن: من کودتا را با شدیدترین لحن محکوم نمودم. من اظهار داشتم که دولت باید برآمده از انتخاباتی آزاد و عادلانه، نه اجبار و تحمیل باشد.

]]>
رجب طیب اردوغان، ماه آینده به روسیه سفر می کند! http://www.faratab.com/news/3201/%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%21 Tue, 26 Jul 16 16:45:05 +0430 رجب طیب اردوغان، ماه آینده به روسیه سفر می کند!
معاون نخست وزیر ترکیه که هم اکنون در سفری در روسیه به سر می برد، اعلام کرد: اردوغان 9 آگوست 2016 عازم سن پترز بورگ خواهد بود و با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو خواهد داشت.

]]>
سوریه در حال محو شدن از نقشه است http://www.faratab.com/news/2702/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 09 Jul 16 19:50:03 +0430 سوریه در حال محو شدن از نقشه است
که غیر ممکن است از وضعیت محو شدن کشوری مانند سوریه که دارای تاریخ و جایگاه است، چشم بپوشیم.

]]>
بحران پناهندگان به ابزاری برای باج‌خواهی رجب طیب اردوغان تبدیل شده است http://www.faratab.com/news/2705/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 09 Jul 16 14:43:04 +0430 بحران پناهندگان به ابزاری برای باج‌خواهی رجب طیب اردوغان تبدیل شده است
صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها در اظهاراتی تند اردوغان را به استفاده ابزاری از بحران پناهندگان برای منحرف ساختن افکار عمومی از نقض حقوق بشر و دموکراسی در ترکیه متهم کرد.

]]>
شخصی سازی قدرت در ترکیه و پیامدهای آن برای حزب حاکم http://www.faratab.com/news/2522/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85 Wed, 29 Jun 16 11:26:37 +0430 شخصی سازی قدرت در ترکیه و پیامدهای آن برای حزب حاکم
عدالت و توسعه توانسته بود چندصدایی را در ترکیه تقویت و با میانه رویی خود یک جهش بزرگ اقتصادی را برای ترکیه به ارمغان بیاورد. این تصویر مثبت اما این روزها تا حدود زیادی به واسطه ی عملکرد اردوغان از یادها رفته است.

]]>
از کوچ اجباری 1 میلیون شهروند تا کشتار پناهندگان سوری http://www.faratab.com/news/2436/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C Wed, 22 Jun 16 01:40:09 +0430 از کوچ اجباری 1 میلیون شهروند تا کشتار پناهندگان سوری
وضعیت آشفته‌ی ترکیه، هم‌ چنان متشنج است. آخرین تحولات این کشور، در پرتو جنگ داخلی آن علیه مناطق کردنشین به بهانه‌ی تعقیب نیروهای حزب کارگران کردستان قرار گرفته است.

]]>
نومیدی اردوغان از اوباما و پوتین http://www.faratab.com/news/2346/%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86 Mon, 13 Jun 16 22:24:21 +0430 نومیدی اردوغان از اوباما و پوتین
رئیس جمهور ترکیه نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی کشورش با آمریکا و روسیه ابراز ناامیدی کرد.

]]>
پادشاهی که عزل و نصب می کند اما سر نمی بُرد http://www.faratab.com/news/2085/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%8F%D8%B1%D8%AF Thu, 26 May 16 09:07:32 +0430 پادشاهی که عزل و نصب می کند اما سر نمی بُرد
شاید مهم‌ترین نکته داوود اوغلو که آشکارگر اختلاف وی با اردوغان هم هست خطابش به شاخه جوانان حزب بود که گفت «باید از قهقرای قدرت جلوگیری کنید».

]]>
اردوغان ترکیه را بجای اروپا، بسوی باتلاق خاورمیانه می کشاند! http://www.faratab.com/news/2044/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%21 Tue, 24 May 16 10:55:13 +0430 اردوغان ترکیه را بجای اروپا، بسوی باتلاق خاورمیانه می کشاند!
کمال قلیچ داراوغلو از سال 2012 دبیرکلی بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه یعنی حزب جمهوری خلق را بر عهده دارد. او که به مذهب علوی و اقلیت علویان ترکیه تعلق دارد و زاده استان تونچلی واقع در آناتولی شرقی است

]]>
سایه‌ی سنگین اقتدارگرایی بر پارلمان ترکیه http://www.faratab.com/news/2029/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Tue, 24 May 16 06:47:23 +0430 سایه‌ی سنگین اقتدارگرایی بر پارلمان ترکیه
مجلس ترکیه با ۳٦۷ رای مصونیت قضایی نمایندگان را لغو نمود. از این پس نمایندگان مجلس با رای دادگاه و اعلام جرم برعلیه آنها به زندان خواهند رفت. اردوغان این رای را "تاریخی" خواند.

]]>
محوره های اختلاف میان رئیس جمهور و نخست وزیری ترکیه http://www.faratab.com/news/1858/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Mon, 16 May 16 19:51:52 +0430 محوره های اختلاف میان رئیس جمهور و نخست وزیری ترکیه
سرویس بین الملل فراتاب در پرونده ای ویژه پس از برگزاری یک نشست شبانه در مورد علل و زمینه های برکناری احمد داوود اغلو از ریاست حزب عدالت و توسعه، اینک به بررسی همه جانبه این بحران میپردازد.

]]>
ترکیه بر پرتگاه دیکتاتوری قرار ندارد http://www.faratab.com/news/1774/-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Fri, 13 May 16 17:51:38 +0430  ترکیه بر پرتگاه دیکتاتوری قرار ندارد
سیاری از روزنامه​های متمایل به رئیس جمهوری ترکیه یکی از دلایل اختلافات احمد داووداوغلو با اردوغان را عدم‌ هماهنگی نخست وزیر با رئیس جمهور می​دانند و به عنوان نمونه از واسطه​ گری آنگلا مرکل صدراعظم آلمان برای دیدار نخست وزیر ترکیه با باراک اوباما رئیس جمهو

]]>
خروج داوداوغلو از حزب موجب خروج ترکیه از سوریه می‌شود؟ http://www.faratab.com/news/1755/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Thu, 12 May 16 05:30:02 +0430 خروج داوداوغلو از حزب موجب خروج ترکیه از سوریه می‌شود؟
گفته می‌شود که داوداوغلو معمار اصلی سیاست شکست خورده ترکیه در سوریه است. خروج اوغلو از حزب می‌تواند زمینه‌ساز خروج ترکیه از باتلاق سوریه شود.

]]>
محورهای اختلاف احمد داوود اغلو با رجب طیب اردوغان http://www.faratab.com/news/1605/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sun, 08 May 16 21:30:07 +0430 محورهای اختلاف احمد داوود اغلو با رجب طیب اردوغان
رجب طیب اردوغان زمانی که برای اولین بار در سال 2002، از احمد داوود اغلو در مقام یکی تئوریسین‌؛ پس از خواندن کتاب عمق استراتژیک، برای دیدار در کاخ نخست‌وزیری دعوت به‌عمل آورد؛ شاید انتظار نداشت که روزی به جای تعامل در تقابل با وی قرار گیرد.

]]>
گام بلند اردوغان براي تغيير نظام پارلماني http://www.faratab.com/news/1572/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A Sun, 08 May 16 00:21:14 +0430 گام بلند اردوغان براي تغيير نظام پارلماني
رجب طيب اردوغان، مرد صحنه يك دهه اخير قدرت در تركيه، در روزهاي گذشته با اعلام كناره‌گيري احمد داوداوغلو از دبيركلي حزب عدالت و توسعه و در نتيجه آن نخست‌وزيري اين كشور، عملا نخستين گام جدي خود را به سوي تغيير نظام پارلماني تركيه به نظام رياستي برداشت.

]]>
تشنه قدرت: عملیات تعقیب جادوگر اردوغان و سوءاستفاده از قدرت دولت http://www.faratab.com/news/1566/%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%3A-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Sat, 07 May 16 22:51:13 +0430 تشنه قدرت: عملیات تعقیب جادوگر اردوغان و سوءاستفاده از قدرت دولت
کتاب "تشنه قدرت: عملیات تعقیب جادوگر اردوغان و سوءاستفاده از قدرت دولت " مجموعه ای از مقالات برجسته است که تغییر اردوغان از یک دموکرات مسلمان به یک رهبر اقتدارگرا را روشن می سازد و پرداخت او به مسائل پیچیده ای هم‌چون خشونت در خاورمیانه را بررسی می کند

]]>
اورهان پاموک از برندگان نوبل: اردوغان ترسناک است! http://www.faratab.com/news/1495/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%85%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84%3A-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21-- Thu, 05 May 16 12:30:06 +0430 اورهان پاموک از برندگان نوبل: اردوغان ترسناک است!
اورهان پاموک نویسنده‌ نامی ترکیه‌ای و برنده‌ جایزه‌ نوبل اعلام کرد که‌ اردوغان فرد ترسناکی است و همزمان از اتحادیه اروپا خواست تا فشارهای خود بر دولت ترکیه برای دفاع از آزادی بیان بیشتر کند

]]>
فتح الله گولن و جنبش مذهبی او را بهتر بشناسیم http://www.faratab.com/news/1231/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85 Tue, 26 Apr 16 11:35:24 +0430 فتح الله گولن و جنبش مذهبی او را بهتر بشناسیم
در آن سال، مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار ترکیهٔ سکولار، درگذشت. همچنین در آن سال پدر گولن، رامیز گولن، با حالتی آشفته از مرکز شهر به خانه بازگشت. بنابر یک بیوگرافی که به قلم فاروق مرجان منتشر شده، یک کارمند حاضر نشده بود نام فرزند گولن را ثبت کند زیرا «م

]]>
احتمال برکناری داود اغلو از سوی اردوغان قوت گرفت http://www.faratab.com/news/1160/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Sat, 23 Apr 16 22:38:47 +0430 احتمال برکناری داود اغلو از سوی اردوغان قوت گرفت
رسانه‌های ترکیه‌ در خبری از قوت گرفتن برکناری احمد داود اغلو از جانب رجب طیب اردوغان خبر دادند.

]]>