فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 09:47:28 +0330fa برای جلوگیری از حمله فیشینگ به آدرس سایت ها دقت کنید! http://www.faratab.com/news/10404/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21 Sat, 21 Sep 19 14:10:02 +0430 برای جلوگیری از حمله فیشینگ به آدرس سایت ها دقت کنید!
با توجه به آگاهی کلاهبرداران نسبت به توجه کاربران به پروتکل‌های امن HTTPS، لازم است کاربران هنگام مراجعه به یک وب‌سایت، حتما به نشانه صحیح آدرس سایت نیز توجه کنند تا دچار حمله فیشینگ نشوند.

]]>
هکرها روسیه را نشانه گرفته اند http://www.faratab.com/news/3400/%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF Mon, 01 Aug 16 23:05:04 +0430 هکرها روسیه را نشانه گرفته اند
20 سازمان دولتی روسیه مورد حمله سایبری قرار گرفتند و شبکه های اینترنتی آنها هک شدند.

]]>