فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 15:50:50 +0330fa عراق و شرکا رقابت با ایران بر سر طلای سیاه http://www.faratab.com/news/3359/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87 Sun, 31 Jul 16 20:50:03 +0430 عراق و شرکا رقابت با ایران بر سر طلای سیاه
دوئل ایران و عراق برای توسعه یک میدان بزرگ مشترک نفتی وارد مرحله جدیدی شده و با وجود عقب افتادگی‌ها، مسئولان شرکت نفت وعده می‌دهند که تا ۳ ماه آینده تولید نفت با عراق برابر می‌شود.

]]>