فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 06 Aug 20 12:37:16 +0430fa سردار آزمون: علی دایی همیشه الگوی من بوده است http://www.faratab.com/news/10740/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3A-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 10 Oct 19 06:40:02 +0330 سردار آزمون: علی دایی همیشه الگوی من بوده است
مهاجم تیم ملی به تمجید از علی دایی پرداخت.

]]>
توافق علی دایی با مسئولان باشگاه گل گهرسیرجان http://www.faratab.com/news/10648/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86 Sat, 05 Oct 19 16:40:01 +0330 توافق علی دایی با مسئولان باشگاه گل گهرسیرجان
دایی به لیگ برتر بازخواهد گشت.

]]>
سردار به رکورد دایی رسید http://www.faratab.com/news/10348/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Wed, 18 Sep 19 15:10:01 +0430 سردار به رکورد دایی رسید
سردار آزمون موفق شد با گلزنی در بازی برابر لیون به رکورد بهترین گلزن یک ایرانی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا برسد.

]]>
کریستیانو رونالدو در آستانه‌ی شکستن رکورد علی دایی http://www.faratab.com/news/10184/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C Wed, 11 Sep 19 18:40:01 +0430 کریستیانو رونالدو در آستانه‌ی شکستن رکورد علی دایی
ستاره تیم ملی پرتغال در آستانه‌ی کسب عنوان بهترین گلزن جهان در عرصه‌ی ملی است.

]]>
وقتی ستاره های فوتبال به کمک زلزله زده های کرمانشاه می شتابند http://www.faratab.com/news/7048/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF Fri, 15 Dec 17 11:54:24 +0330 وقتی ستاره های فوتبال به کمک زلزله زده های کرمانشاه می شتابند

]]>
زلزله ای بنام بی اعتمادی ملی! http://www.faratab.com/news/6897/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C%21 Mon, 27 Nov 17 12:36:02 +0330 زلزله ای بنام بی اعتمادی ملی!

]]>
علی دایی با دعوت رییس فیفا به روسیه می‌رود http://www.faratab.com/news/6891/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF Mon, 27 Nov 17 03:50:04 +0330 علی دایی با دعوت رییس فیفا به روسیه می‌رود
آقای گل فوتبال جهان برای قرعه‌کشی جام جهانی به روسیه می‌رود.

]]>
دایی: چرا به آن هایی که روزی صدها میلیون تومان درآمد دارند کاری ندارند؟ http://www.faratab.com/news/3353/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%3A-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 01 Aug 16 11:00:01 +0430 دایی: چرا به آن هایی که روزی صدها میلیون تومان درآمد دارند کاری ندارند؟
علی دایی گفت فردا تیمش بازی بزرگی پیش رو دارد.

]]>