فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Mar 20 05:04:51 +0430fa متکدیان تهرانی روزی چقدر درآمد دارند؟ http://www.faratab.com/news/9963/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 01 Sep 19 20:00:01 +0430 متکدیان تهرانی روزی چقدر درآمد دارند؟
سرپرست امور مجلس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه کمک مستقیم به کودکان کار و خیابان و متکدیان باعث افزایش تعداد آنها در فضاهای عمومی می‌شود، گفت: در کلانشهر تهران روزانه حدود ۱.۵ میلیارد تومان پول به متکدیان از سوی مردم پرداخت می‌شود.

]]>
 زندگی مجردی زنان افزایش یافت http://www.faratab.com/news/8748/%C2%A0%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%C2%A0%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Mon, 11 Jun 18 12:10:01 +0430  زندگی مجردی زنان افزایش یافت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه آسیب های اجتماعی ناشی از زندگی مجردی در حال افزایش است از وجود ۲ میلیون و ۸۰۰ زن سرپرست خانوار در کشور خبر داد.

]]>
  پذیرش کودکان زیر سن دبستان در مهدهای کودک http://www.faratab.com/news/8692/%C2%A0-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%C2%A0%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9 Sat, 09 Jun 18 10:50:01 +0430   پذیرش کودکان زیر سن دبستان در مهدهای کودک
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه آیین‌نامه مشترک بین سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش درباره مهدهای کودک هنوز آماده نشده است، گفت: مهدهای کودک می‌توانند مانند سابق کودکان زیر سن دبستان را پذیرش کنند و هیچ محدودیتی برای آنان وجود ندار

]]>
پرونده کودک آزاری درخمینی شهر با فوریت درحال بررسی است http://www.faratab.com/news/8638/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-- Wed, 06 Jun 18 01:10:01 +0430 مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان تاکید کرد: پرونده کودک آزاری در شهرستان خمینی شهر این استان با فوریت و دقت در حال بررسی است و با متهم بشدت برخورد خواهد شد.

]]>
هشدار درباره وضعیت روحی و روانی کودکانی که در زندان زندگی می‌کنند http://www.faratab.com/news/8460/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 29 May 18 12:40:01 +0430 هشدار درباره وضعیت روحی و روانی کودکانی که در زندان زندگی می‌کنند
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: کودکان زیر دو سال اگر رابطه عاطفی با مادر داشته باشند  بهتر است در کنار مادران خود در زندان زندگی کنند؛ در غیر اینصورت بهتر است که این کودکان تحویل بهزیستی شده و در شیرخوارگاه ها نگهداری شوند .

]]>
معتادان دیگر رها نمی‌شوند http://www.faratab.com/news/8224/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Sat, 19 May 18 16:40:01 +0430 معتادان دیگر رها نمی‌شوند
معاون مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی از تدوین طرح حمایتی برای ارائه خدمات به افراد معتاد خبر داد و گفت: بااجرای این طرح دیگر معتادی در خیابان رها نخواهد شد.

]]>
60 هزار نفر در سال جاری شاغل می شوند http://www.faratab.com/news/8049/60-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Tue, 08 May 18 22:05:01 +0430 60 هزار نفر در سال جاری شاغل می شوند
رئیس سازمان بهزیستی از اشتغال ۶۰ هزار مددجوی تحت پوشش بهزیستی در سال جاری خبر داد و گفت: معلولان در اولویت قرار دارند.

]]>
۱۵درصد دانشجویان کشور "گل" مصرف می‌کنند http://www.faratab.com/news/7914/%DB%B1%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%22%DA%AF%D9%84%22-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sun, 29 Apr 18 04:15:01 +0430 ۱۵درصد دانشجویان کشور
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، گفت: ۱۵ درصد از دانشجویان و ۳.۷ درصد از دانش‌آموزان مواد مخدر گل را مصرف می‌کنند.

]]>
بسیاری از کودکان کار اصلا به مدرسه نرفته اند http://www.faratab.com/news/7866/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF Fri, 27 Apr 18 15:20:01 +0430 بسیاری از کودکان کار اصلا به مدرسه نرفته اند
مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بسیاری از کودکان دو شیفته هم در خیابان کار می‌کنند، گفت: متاسفانه بسیاری از این کودکان یا ترک‌تحصیل کرده‌اند یا اصلا به مدرسه نرفته اند.

]]>
جمع آوری معتادها از وظایف شهرداری تهران نیست http://www.faratab.com/news/7813/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Mon, 23 Apr 18 15:30:01 +0430 جمع آوری معتادها از وظایف شهرداری تهران نیست
عضو شورای شهر تهران گفت: ساماندهی معتادها جزو وظایف شهرداری نیست ولی شهرداری در این زمینه کمک می‌کند.

]]>
نبود برنامه دراز مدت و راهبردی برای دوره پیش از دبستان از چالش های این دوره است http://www.faratab.com/news/7763/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%C2%A0%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 21 Apr 18 11:20:01 +0430 نبود برنامه دراز مدت و راهبردی برای دوره پیش از دبستان از چالش های این دوره است
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه نبود برنامه دراز مدت و راهبردی برای دوره پیش از دبستان از چالش های این دوره است، گفت: در برخی کشورها  ۰.۸ تا ۲ درصد درآمد تولید ناخالص ملی صرف دوره پیش از دبستان و سنین صفر تا شش سال می شود.

]]>
بیشترین کودک آزاری در خانواده رخ می دهد http://www.faratab.com/news/7689/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF Mon, 16 Apr 18 21:00:01 +0430 بیشترین کودک آزاری در خانواده رخ می دهد

]]>
پرداخت حق ‌پرستاری به 16 هزار ضایعه نخاعی توسط بهزیستی http://www.faratab.com/news/3341/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-16-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C Mon, 01 Aug 16 05:30:03 +0430 پرداخت حق ‌پرستاری به 16 هزار ضایعه نخاعی توسط بهزیستی
مدیرکل امور توانبخشی و سالمندان سازمان بهزیستی از حضور 18 هزار بیمار ضایعه نخاعی در بانک اطلاعات این سازمان خبر داد و گفت: بیش از 16 هزار نفر از این افراد حق پرستاری دریافت می‌کنند.

]]>