فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 16:51:35 +0330fa کشورهایی که جوانمرگ شدند (بخش اول) http://www.faratab.com/news/6951/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%28%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%29 Sun, 03 Dec 17 22:26:52 +0330 کشورهایی که جوانمرگ شدند (بخش اول)
در طول تاریخ همواره کشورهایی بوده اند که طول عمر آنها به پایان رسیده و اکنون دیگر در نقشه جغرافیایی وجود ندارند. این کشورها به دلایل مختلف مانند حمله کشور دیگر، اتحاد یا فروپاشی از میان رفته اند.

]]>
خیابانی که جهان را متحول کرد http://www.faratab.com/news/3330/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 03 Aug 16 09:22:22 +0430 خیابانی که جهان را متحول کرد
کشور بوسنی برای بسیاری از مردم دنیا پیش از آنکه تداعی جنگ خونین که ۴ سال به طول انجامید باشد یادآور آغاز جنگ جهانی اول است .ممکن است خیلی از کسانی که به تاریخ علاقه چندانی ندارند یا اطلاعات زیادی از دو جنگ جهانی و حتی تاریخ اروپا نداشته باشند اما به خوبی

]]>