فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 03:21:37 +0330fa «مالاریا» نماینده سینمای ایران در جشنواره فیلم ونیز شد http://www.faratab.com/news/3300/%C2%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%C2%BB-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Sat, 30 Jul 16 05:10:03 +0430 «مالاریا» نماینده سینمای ایران در جشنواره فیلم ونیز شد
فیلم «مالاریا» ساخته پرویز شهبازی به عنوان یکی از فیلم‌های بخش رقابتی "افق‌ها" در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۶ انتخاب شد.

]]>