فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 20:35:17 +0330fa هر پزشک برای ویزیت بیمار چقدر باید وقت بگذارد؟ http://www.faratab.com/news/3230/%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Thu, 28 Jul 16 14:30:01 +0430 هر پزشک برای ویزیت بیمار چقدر باید وقت بگذارد؟
معاون درمان وزیر بهداشت ضمن تشریح جزییات استانداردهای ویزیت و مدت زمانی که پزشک باید برای ویزیت و مشاوره بیماران زمان بگذارد، گفت: بالا بودن تعداد تقاضا برای ویزیت، باعث می‌شود که بیماران در نوبت‌های طولانی انتظار قرار گیرند و این موضوع سطح کیفی خدمات را

]]>