فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 29 Jan 20 11:38:51 +0330fa همه تمدن های کهن برای انسان و کرامت انسانی احترام قائلند http://www.faratab.com/news/10522/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%86%D8%AF Fri, 27 Sep 19 01:03:20 +0330 همه تمدن های کهن برای انسان و کرامت انسانی احترام قائلند
دکتر ظریف همچنین از دستاوردهای دو اجلاس پیشین وزاری مجمع تمدن های کهن و اسناد تدوین شده در این اجلاس ها در اجلاس آتن ۲۰۱۷ و اجلاس لاپاز ۲۰۱۹ تقدیر و بر نقش مثبت جلسات علمی تشکیل شده توسط مجمع تاکید کرد.

]]>
در کدام تاریخ کسی با چنین مسئله‌ای موافقت کرده است؟ http://www.faratab.com/news/10415/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 21 Sep 19 23:29:09 +0330 در کدام تاریخ کسی با چنین مسئله‌ای موافقت کرده است؟

]]>
خواهان جنگ و درگیری نیستیم http://www.faratab.com/news/10384/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Thu, 19 Sep 19 17:05:57 +0430 خواهان جنگ و درگیری نیستیم
محمدجواد ظریف با بیان اینکه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران به جنگی تمام عیار منجر خواهد شد، تاکید کرد: ما خواهان جنگ و درگیری نیستیم.

]]>
آخرین تحولات منطقه رایزنی، موضوع صحبت ظریف و الحکیم http://www.faratab.com/news/10383/-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85 Thu, 19 Sep 19 16:45:45 +0430  آخرین تحولات منطقه رایزنی، موضوع صحبت ظریف و الحکیم
محمد جواد ظریف و محمد علی الحکیم وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق امروز پنجشنبه در گفتگویی تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

]]>
پایان دادن به جنگ، تنها راه حل برای همگان http://www.faratab.com/news/10342/-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86 Tue, 17 Sep 19 22:42:44 +0430  پایان دادن به جنگ، تنها راه حل برای همگان

]]>
دخالت نمی کنیم http://www.faratab.com/news/10178/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Wed, 11 Sep 19 00:35:36 +0430 دخالت نمی کنیم
این اولین واکنش رسمی از سوی یکی از مقامات ایرانی نسبت اخراج یا استعفای جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ بوده است.

]]>
نتانیاهو و تیم ب، فقط به دنبال جنگ هستند. http://www.faratab.com/news/10153/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%8C--%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF. Tue, 10 Sep 19 00:51:48 +0430 نتانیاهو و تیم ب،  فقط به دنبال جنگ هستند.
وزیر امور خارجه ایران در این توئیت ویدیویی از سخنرانی سال ۲۰۰۲ نتانیاهو در کنگره آمریکا را ضمیمه کرده است. این ویدیو مربوط به تشویق‌های وی برای حمله به عراق در یکی از جلسات استماع کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۲ است.

]]>
اشغالگران افغانستان را ترک کنند http://www.faratab.com/news/10138/%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sun, 08 Sep 19 21:33:53 +0430 اشغالگران افغانستان را ترک کنند
ایران از همه طرف های درگیر درخواست می کند که خویشتنداری پیشه کنند

]]>
ظریف به ادعاهای پومپئو پاسخ داد http://www.faratab.com/news/10116/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sat, 07 Sep 19 18:57:47 +0430 ظریف به ادعاهای پومپئو پاسخ داد
وزیر امور خارجه در حساب توییتری خود در پاسخ به لفاظی ضد ایرانی وزیر امور خارجه آمریکا نوشت: " آقای پمپئو، اخاذی دقیقاً چیست؟ "

]]>
امنیت خلیج فارس با همکاری کشورهای منطقه تامین می‌شود http://www.faratab.com/news/10079/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 06 Sep 19 11:33:11 +0430 امنیت خلیج فارس با همکاری کشورهای منطقه تامین می‌شود
وزیر امور خارجه ایران گفت: امنیت در منطقه خلیج فارس با تعامل و همکاری کشورهای منطقه تامین می شود.

]]>
امنیت منطقه را نمی‌توان از بیرون خرید http://www.faratab.com/news/10067/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF- Thu, 05 Sep 19 14:47:49 +0430 امنیت منطقه را نمی‌توان از بیرون خرید
وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر این که شکوفایی اقتصاد آبی نیاز به امنیت و ثبات در کل منطقه دارد گفت: ایران اعتقاد دارد که این سرمایه، برآمده از همکاری کشورهای منطقه باشد و نمی‌توان آن را از بیرون خریداری کرد.

]]>
ظریف: اروپا تا پنجشنبه فرصت دارد http://www.faratab.com/news/10036/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%3A-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Wed, 04 Sep 19 11:17:02 +0430 ظریف: اروپا تا پنجشنبه فرصت دارد
لازمه اجرای تعهدات ایران این است که اروپایی ها، فروش نفت ایران را تضمین کنند.

]]>
حقوق کُردها در خاورمیانه بایستی محفوظ مانده و به نگرانی‌هایشان توجه کرد http://www.faratab.com/news/10010/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 03 Sep 19 10:47:00 +0430 حقوق کُردها در خاورمیانه بایستی محفوظ مانده و به نگرانی‌هایشان توجه کرد
تاکید محمد جواد ظریف به رفع نگرانی های منطقه با در نظر گرفتن حقوق کردها و ابراز نگرانی وی از حضور آمریکا در منطقه از یک‌ سو و مذاکره ترکیه با آمریکا که باعث مشروعیت بخشیدن به این حضور می شود از سوی دیگر.

]]>
روابط ایران و روسیه در سطح قابل قبولی است http://www.faratab.com/news/10007/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 02 Sep 19 20:13:24 +0430 روابط ایران و روسیه در سطح قابل قبولی است
وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد: همکاری های تهران و مسکو همه جانبه است و قطعا به نفع ملت های دو کشور، منطقه و جهان خواهد بود.

]]>
هنوز امکان بازگشت ایران از اجرای گام سوم وجود دارد. http://www.faratab.com/news/9973/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF. Sun, 01 Sep 19 19:03:10 +0430 هنوز امکان بازگشت ایران از اجرای گام سوم وجود دارد.
وزیر امورخارجه گفت: همانطور که رئیس جمهوری در نامه اولیه خود نوشت، در صورت اقدام اروپایی‌ها برای اجرای تعهدات برجامی، هنوز امکان بازگشت ایران از اجرای گام سوم وجود دارد.

]]>
سفر فرانسه، موضوع اصلی نشست مجلسیان و ظریف http://www.faratab.com/news/9951/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%D8%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81- Sat, 31 Aug 19 23:56:51 +0430 سفر فرانسه، موضوع اصلی نشست مجلسیان و ظریف
پیش از این اعلام شده بود جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه برگزار می شود.

]]>
اخبار بیشتری در راه است http://www.faratab.com/news/9903/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 29 Aug 19 23:43:44 +0430 اخبار بیشتری در راه است
به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، محمدجواد ظریف در این توییت افزود: در آخرین بخش دیدار از کشورهای آسیایی، در پوتراجایا با ماهاتیر محمد نخست وزیر و سیف الدین عبدالله وزیر امور خارجه مالزی دیدار کردم.

]]>
تاکید بر افزایش روابط با مالزی http://www.faratab.com/news/9879/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C Wed, 28 Aug 19 23:06:42 +0430 تاکید بر افزایش روابط با مالزی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: زمینه همکاری ایران و مالزی به عنوان دو کشور پیشرفته جهان اسلام منطقه متعدد است.

]]>
ایران به دنبال افزایش تنش با آمریکا تیست http://www.faratab.com/news/9855/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%AA Wed, 28 Aug 19 12:09:31 +0430 ایران به دنبال افزایش تنش با آمریکا تیست
«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخست وزیر ژاپن تاکید کرد که ایران به دنبال افزایش تنش با آمریکا در خاورمیانه نیست.

]]>
آمریکا برجام را اجرا نکند، دیدار دو جانبه ای هم وجود ندارد http://www.faratab.com/news/9809/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7--%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 27 Aug 19 13:14:11 +0430 آمریکا  برجام را اجرا نکند، دیدار دو جانبه ای هم وجود ندارد
در سفر بیارتز گفتم دیداری بین رئیس جمهوری ایران و ترامپ قابل تصور نیست. تا زمانی که آمریکا به جمع پنج بعلاوه یک بپیوندد و برجام را اجرا کند، در آن زمان هم گفت و گوی دو جانبه ای نخواهیم داشت.

]]>
ملاقات قرن در پاریس انجام می شود ؟ http://www.faratab.com/news/9794/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%9F Mon, 26 Aug 19 23:31:00 +0430 ملاقات قرن در پاریس انجام می شود ؟
به فاصله چند ساعت بعد از سخنان روحانی، رئیس جمهوری فرانسه با بیان اینکه رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده آماده ملاقات با هر رهبر سیاسی برای تامین منافع مردم ایران است، گفت: آماده برگزاری ملاقات بین ترامپ و روحانی هستم.

]]>
حالا نوبت شرق است http://www.faratab.com/news/9778/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Mon, 26 Aug 19 09:55:00 +0430 حالا نوبت شرق است
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران بلافاصله پس از بازگشت از فرانسه، در صدر هیاتی عازم پکن پایتخت چین شد.

]]>
راه دشوار اما ارزش امتحان دارد http://www.faratab.com/news/9775/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 25 Aug 19 23:34:45 +0430 راه دشوار اما ارزش امتحان دارد
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران یکشنبه شب تصاویری از دیدار خود با رئیس جمهوری و وزیر خارجه فرانسه منتشر کرد

]]>
مذاکره بین ایران و امریکا در پاریس منتفی است http://www.faratab.com/news/9768/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 25 Aug 19 18:56:29 +0430 مذاکره بین ایران و امریکا در پاریس منتفی است
یک مقام کاخ الیزه اعلام کرد برنامه ای برای دیدار میان وزیر خارجه ایران و مقامات آمریکایی وجود ندارد، از انجام گفت و گوهای وزرای خارجه ایران و فرانسه خبر داد.

]]>
سخنگوی وزارت خارجه از سفر ظریف به فرانسه خبر داد http://www.faratab.com/news/9767/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sun, 25 Aug 19 18:46:39 +0430 سخنگوی وزارت خارجه از سفر ظریف به فرانسه خبر داد

]]>
جامعه جهانی باید مقابل سیاست فشار حداکثری آمریکا بایستد http://www.faratab.com/news/9739/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF Sat, 24 Aug 19 14:50:34 +0430 جامعه جهانی باید مقابل سیاست فشار حداکثری آمریکا بایستد
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با شبکه خبری فرانس 24 تاکید کرد: فشار آمریکا بر روی ایرانیان تاثیرگذار نخواهد بود.

]]>
پیشنهاد پاریس در مورد اجرای برجام http://www.faratab.com/news/9718/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Fri, 23 Aug 19 16:59:41 +0430 پیشنهاد پاریس در مورد اجرای برجام
ظریف: فرانسه در مورد نحوه اجرای برجام و گام‌هایی که نیاز است طرفین بردارند پیشنهادی را به ایران ارائه کرد و ما نیز در این زمینه پیشنهادی را ارائه کردیم برای این که اجرای برجام به صورت کامل انجام شود.

]]>
ظریف وارد پاریس شد http://www.faratab.com/news/9704/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%AF Thu, 22 Aug 19 23:07:08 +0430 ظریف وارد پاریس شد
وزیر امور خارجه به منظور دیدار و گفتگو با مقامات فرانسوی، وارد پاریس شد.

]]>
دیدار ظریف با نخست‌وزیر نروژ http://www.faratab.com/news/9697/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98- Thu, 22 Aug 19 15:47:27 +0430 دیدار ظریف با نخست‌وزیر نروژ
ظریف عصر امروز برای گفت وگو و دیدار با امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه و ژان ایو لودریان وزیر خارجه آن کشور عازم پاریس می شود.

]]>
ظریف وارد نروژ شد http://www.faratab.com/news/9681/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98-%D8%B4%D8%AF Wed, 21 Aug 19 22:56:03 +0430 ظریف وارد نروژ شد
ظریف در این سفر قرار است با نخست وزیر، وزیر صنعت و تجارت نروژ دیدار کند.

]]>
بشریت موضوع اصلی حقوق بین الملل است http://www.faratab.com/news/9680/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 21 Aug 19 15:13:32 +0430 بشریت موضوع اصلی حقوق بین الملل است
در شرایط فعلی بشریت موضوع اصلی حقوق بین الملل است، حقوق بین الملل باید برای همه باشد و نباید برای آن استثناء قائل شویم

]]>
تور دیپلماتیک ظریف در اسکاندیناوی ادامه دارد http://www.faratab.com/news/9662/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF- Tue, 20 Aug 19 18:05:00 +0430 تور دیپلماتیک ظریف در اسکاندیناوی ادامه دارد
رئیس دستگاه دیپلماسی امروز قرار است با کارل بیلت سیاستمدار و نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین سوئد و اریک هونل رییس شرکت بولک مالک کشتی انگلیسی توقیف شده در ایران دیدار کند.

]]>
بازی خوانی قدرتهای بزرگ در رقابت و تعارضات تهران، آنکارا و ریاض! http://www.faratab.com/news/9645/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%21 Tue, 20 Aug 19 03:03:27 +0430 بازی خوانی قدرتهای بزرگ در رقابت و تعارضات تهران، آنکارا و ریاض!
آمریکا همواره سعی در شکاف ایجاد کردن در حکومت های به گفته خود سرکش دارد تا حکومت دشمن، قدرت این کشور را درک کند. این یک الگوی رفتاری است. این طرح روی محمد جواد ظریف انجام شده اما در این مورد کارایی نداشته است.

]]>
ظریف عازم سوئد شد http://www.faratab.com/news/9646/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Mon, 19 Aug 19 22:55:45 +0430 ظریف عازم سوئد شد

]]>
با واقعیت انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران کنار بیایید http://www.faratab.com/news/9641/-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF Mon, 19 Aug 19 19:11:21 +0430  با واقعیت انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران کنار بیایید

]]>
تغییر سرکنسولهای ایران در اقلیم کردستان طبیعی و طبق برنامه بود http://www.faratab.com/news/9634/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF Mon, 19 Aug 19 14:41:57 +0430 تغییر سرکنسولهای ایران در اقلیم کردستان طبیعی و طبق برنامه بود
طرح فنلاند طرح جدیدی نیست بلکه مساعی است که کشورها انجام می‌دهند و ایران نیز از این تحرکات دپیلماتیک استقبال کرده است.

]]>
ایران به دنبال شرکای جدید بین المللی است http://www.faratab.com/news/9623/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 18 Aug 19 22:24:04 +0430 ایران به دنبال شرکای جدید بین المللی است
گفت وگوهای دو جانبه، موضوعات بین الملل و سازوکار اینستکس از محورهای گفت و گوهای دو جانبه وزیر امور خارجه کشورمان با مقامات سوئدی و نروژی خواهد بود.

]]>
غیرقانونی بودن توقیف نفتکش را نمی توان تغییر داد http://www.faratab.com/news/9566/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Thu, 15 Aug 19 23:33:04 +0430 غیرقانونی بودن توقیف نفتکش را نمی توان تغییر داد
توقیف ابرنفتکش «گریس ۱» توسط دولت جبل‌الطارق و نیروی دریایی انگلیس صد درصد نامشروع بوده است.

]]>
فقط کشورهای منطقه می‌توانند امنیت منطقه را تضمین کنند. http://www.faratab.com/news/9504/%D9%81%D9%82%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.- Mon, 12 Aug 19 22:02:37 +0430 فقط کشورهای منطقه می‌توانند امنیت منطقه را تضمین کنند.
ظریف: روابط با قطر می‌تواند الگویی برای مناسبات سیاسی ایران و کشورهای منطقه باشد

]]>
وزیر امور خارجه در نامه ای از حمایت های رئیس جمهور تشکر کرد http://www.faratab.com/news/9447/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 07 Aug 19 18:33:20 +0430 وزیر امور خارجه در نامه ای از حمایت های رئیس جمهور تشکر کرد
تاکید می کنم که رهنمودها، تدابیر و حمایت های جنابعالی، در سایه مدیریت عالی مقام معظم رهبری(مدظله) همراه با اعتماد و لطف مردم شریف ایران بزرگترین سرمایه دستگاه دیپلماسی کشور است.

]]>
دوره گفتمان سلطه و زورگویی به اتمام رسیده است http://www.faratab.com/news/9414/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 05 Aug 19 12:03:29 +0430 دوره گفتمان سلطه و زورگویی به اتمام رسیده است
وزیر خارجه در آغاز نشست خبری خود روز خبرنگار را تبریک گفت.

]]>
ایران هیچ‌گاه قصد تجاوز به همسایگان خود را نداشته و ندارد http://www.faratab.com/news/9261/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Thu, 27 Jun 19 00:13:00 +0430 ایران هیچ‌گاه قصد تجاوز به همسایگان خود را نداشته و ندارد
مراسم روز آفریقا با حضور و سخنرانی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و سفرای مقیم در محل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.

]]>
اقدامات اروپا برای ادامه تجارت با ایران: وعده! http://www.faratab.com/news/8920/-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%21- Mon, 17 Sep 18 23:10:12 +0430  اقدامات اروپا برای ادامه تجارت با ایران: وعده!
در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد تحریم‌های ثانویه آمریکا تلاش‌ها برای پابرجا نگه داشتن برجام به شدت از سوی دیگر طرف‌های برجام به خصوص طرف‌های اروپایی برجام دنبال می شود.

]]>
واکنش ظریف به شهادت بانوی پرستار فلسطینی http://www.faratab.com/news/8580/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C Sun, 03 Jun 18 21:50:01 +0430 واکنش ظریف به شهادت بانوی پرستار فلسطینی
وزیر امور خارجه ایران شهادت پرستار زن فلسطینی در غزه را ننگی دیگر بر ننگ های رژیم صهیونیستی دانست.

]]>
پیشنهاد تشکیل مجمع گفت و گوهای منطقه ای http://www.faratab.com/news/7605/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Thu, 05 Apr 18 15:26:39 +0430 پیشنهاد تشکیل مجمع گفت و گوهای منطقه ای

]]>
اقتصاد و چابک‌سازی وزارتخانه، هدف ظریف برای آینده http://www.faratab.com/news/7219/-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87- Sun, 21 Jan 18 01:15:02 +0330  اقتصاد و چابک‌سازی وزارتخانه، هدف ظریف برای آینده
از ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم، توجه به وزارت خارجه و تغییرات در این وزارت خانه در دستور کار دولت بوده است.

]]>
همه علیه ترامپ، ترامپ علیه آمریکا http://www.faratab.com/news/6731/-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7- Sun, 15 Oct 17 22:43:10 +0330  همه علیه ترامپ، ترامپ علیه آمریکا
همانگونه که از روزهای پیش گمانه زنی های موجود نشان می داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نطق خود پایبندی ایران به برجام را تائید نخواهد کرد این اتفاق افتاد و ترامپ با اعلام اینکه پایبندی ایران به برجام را تائید نمی کند وظیفه پایبندی و یا عدم پایبند

]]>
ترکیه همسایه‌ای کم‌حافظه و قدرناشناس است http://www.faratab.com/news/5797/-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Fri, 24 Feb 17 21:01:41 +0330  ترکیه همسایه‌ای کم‌حافظه و قدرناشناس است
وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر مقامات بلندپایه ترکیه علیه ایران گفت که ترکیه همسایه‌ای کم حافظه و قدرناشناس است.

]]>
شرمنده نيستم، افتخار مي‌کنم http://www.faratab.com/news/5385/%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%85 Wed, 25 Jan 17 17:57:23 +0330 شرمنده نيستم، افتخار مي‌کنم
محمدجواد ظريف با حضور در بيست‌ودومين نشست هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران از عملکرد و کارنامه خود در ارتباط با برجام دفاع می‌کند و بر این نکته تاکید می‌گذارد که شرمنده نیست و به عملکرد خود افتخار می‌کند.

]]>
مصاحبه ظریف و رابین رایت http://www.faratab.com/news/1263/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA Wed, 27 Apr 16 14:40:02 +0430 مصاحبه ظریف و رابین رایت
چرا در آمریکا «کو کلاکس کلان» وجود دارد؟ آیا دولت آمریکا مسئول وجود سازمان های نژادپرستانه در کشور خود است؟ کل ایران را به یک چوب نرانید. حکومت ایران هیچ جشنوراه کاریکاتوری با ماهیتی که شما دارید از آن صحبت می کنید، تاکنون برگزار نکرده است.

]]>