فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 19:35:31 +0330fa کنسرت خالق «شال» و «اتاق آبی» سرانجام مجوز گرفت http://www.faratab.com/news/3194/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%C2%AB%D8%B4%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D9%88-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%C2%BB-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Wed, 27 Jul 16 21:20:03 +0430 کنسرت خالق «شال» و «اتاق آبی» سرانجام مجوز گرفت
- خالق «شال» و «اتاق آبی» و خواننده آلبوم «با قرص‌ها می رقصد» سرانجام پس از حدود ده سال فعالیت رسمی در بازار داخلی موسیقی کشور، با اخذ تمام مجورهای لازم، نخستین کنسرت رسمی خود را در برج میلاد روی صحنه خواهد برد.

]]>