فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jan 21 21:20:24 +0330fa چرا خستگی مفرط شایع است؟ http://www.faratab.com/news/3177/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 27 Jul 16 15:15:03 +0430 چرا خستگی مفرط شایع است؟
تعداد زیادی از مردم از خستگی مفرط رنج می‌برند اما سوال این است که آیا این مشکل، از زندگی مدرن ناشی می‌شود یا اینکه خستگی جسمی، روحی و روانی از مشکلات قدیمی بشر است؟

]]>