فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 16:49:49 +0330fa دستگیری بازیگر زن معروف در پارتی! http://www.faratab.com/news/3146/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%21 Tue, 26 Jul 16 09:50:02 +0430 دستگیری بازیگر زن معروف در پارتی!
در یک پارتی شبانه، ۱۲ دختر و ۱۷ پسر دستگیر شدند که یک بازیگر معروف نیز در میان آنان به چشم می‌خورد.

]]>