فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 24 Nov 20 13:41:51 +0330fa نخستین جشنواره زن، خانواده و رسانه تمدید شد http://www.faratab.com/news/3126/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Tue, 26 Jul 16 03:50:03 +0430 نخستین جشنواره زن، خانواده و رسانه تمدید شد
دبیرخانه نخستین جشنواره زن، خانواده و رسانه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد با توجه به استقبال گسترده روزنامه نگاران و خبرنگاران جهت شرکت در جشنواره، زمان برگزاری نخستین جشنواره ملی زن، خانواده و رسانه به آبان ماه سال جاری موکول شد و مهلت ارسال اثار تا پایان

]]>