فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 14:57:44 +0330fa «هنگامه» از مرز ۴۰ میلیون عبور کرد http://www.faratab.com/news/3116/%C2%AB%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Mon, 25 Jul 16 22:20:01 +0430 «هنگامه» از مرز ۴۰ میلیون عبور کرد
با گذشت حدود یک ماه و نیم از زمان شروع اکران‌های بلیتی فیلم «هنگامه» در جشنواره عمار، به همت فعالان مردمی، فروش این اثر، از مرز ۴۰ میلیون تومان عبور کرد.

]]>