فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 24 Nov 20 12:47:34 +0330fa کاری کردم که تا الان در سینمای ما نشده است http://www.faratab.com/news/3188/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 27 Jul 16 18:45:03 +0430 کاری کردم که تا الان در سینمای ما نشده است
هادی حجازی‌فر بازیگر نقش احمد متوسلیان در فیلم ˝ایستاده در غبار˝ می‌گوید اگر زمان بیشتری برای تمرین داشت دیگر این شادابی در بازی‌اش دیده نمی‌شد.

]]>
دست‌های پشت پرده مانع از ادامه اکران «ایستاده در غبار» شد http://www.faratab.com/news/3117/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%B4%D8%AF Mon, 25 Jul 16 22:55:04 +0430 دست‌های پشت پرده مانع از ادامه اکران «ایستاده در غبار» شد
عضو شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از اکران تنها پنج روز از فیلم ایستاده در غبار در سینماهای این شهر، گفت: دست‌های پشت پرده مانع از ادامه اکران این فیلم در رشت شد.

]]>