فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 04:46:02 +0330fa 2016؛ از آتش بازی تهران -ریاض تا انتخاب ترامپ! http://www.faratab.com/news/5082/2016%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21 Sat, 24 Dec 16 02:13:43 +0330 2016؛ از آتش بازی تهران -ریاض تا انتخاب ترامپ!
سال 2016 سال خوبی برای مردم جهان نبود. گرچه اتفاقات زیادی رخ داد که می‌تواند تا حدودی امیدوارکننده باشد و نشان‌دهنده عزم جهانی برای بهتر کردن زندگی مردم در تمام دنیا بود اما بازهم این جنگ و ترور و خون‌ریزی بود که رتبه اول را در میان همه اخبار داشت...

]]>
تیم کین نامزد معاونت اولی کلینتون http://www.faratab.com/news/3059/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86 Sat, 23 Jul 16 09:29:42 +0430 تیم کین نامزد معاونت اولی کلینتون
هیلاری کلینتون، روز جمعه 22 جولای، تیم کین سناتور ایالت ویرجینیا را به عنوان نامزد معاونت اولی خود برگزید.

]]>