فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 05:12:10 +0330fa جزئیات تیراندازی در مجتمع تجاری درمونیخ آلمان http://www.faratab.com/news/3056/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 Sat, 23 Jul 16 09:29:51 +0430 جزئیات تیراندازی در مجتمع تجاری درمونیخ آلمان
رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند در یک مرکز خرید در فروشگاهی در شهر مونیخ، تیراندازی به وقوع پیوسته و چندین نفر کشته و زخمی شدند.

]]>