فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 24 Nov 20 12:14:34 +0330fa عامل حملۀ مونیخ از یک سال قبل برنامه‌ریزی کرده بود http://www.faratab.com/news/3091/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%DB%80-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF Sun, 24 Jul 16 22:00:44 +0430 عامل حملۀ مونیخ از یک سال قبل برنامه‌ریزی کرده بود
رئیس پلیس ایالت بایرن آلمان گفت عامل 18 سالۀ تیراندازی اخیر در شهر مونیخ، از یک سال قبل برای این حمله برنامه‌ریزی کرده بود.

]]>
جزئیات تیراندازی در مجتمع تجاری درمونیخ آلمان http://www.faratab.com/news/3056/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 Sat, 23 Jul 16 09:29:51 +0430 جزئیات تیراندازی در مجتمع تجاری درمونیخ آلمان
رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند در یک مرکز خرید در فروشگاهی در شهر مونیخ، تیراندازی به وقوع پیوسته و چندین نفر کشته و زخمی شدند.

]]>
گزارش تصویری از حمله تروریستی در مونیخ آلمان http://www.faratab.com/news/3050/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 Sat, 23 Jul 16 00:49:00 +0430 گزارش تصویری از حمله تروریستی در مونیخ آلمان
منابعی در پلیس مونیخ اعلام کردند تیراندازی در یک مرکز خرید بزرگ در شهر مونیخ در آلمان دست‌کم 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است.

]]>