فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 14:28:58 +0330fa 10 فیلم برتر کارنامه هنری «برد پیت» http://www.faratab.com/news/2987/10-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AA%C2%BB- Fri, 22 Jul 16 13:37:12 +0430 10 فیلم برتر کارنامه هنری «برد پیت»
معرفی ده فیلم برتر بازیگر موفق و با استعداد آمریکایی برد پیت که توانسته با نقش آفرینی در این فیلم ها آثار ماندگاری را برای سینمای جهان برجای گذارد

]]>