فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 22:22:53 +0330fa درخت گردو؛ روایت امید در دل تراژدی! http://www.faratab.com/news/11211/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C%21 Fri, 07 Feb 20 16:21:26 +0330 درخت گردو؛ روایت امید در دل تراژدی!
فیلمی که برش‌هایی از یک زندگی تراژیک و مالامال از درد و آلام «وستا قادر» را نشان می‌دهد که عجیب سرنوشتش شبیه کوهستان‌های کردستان است تنها، پردرد اما مغرور و ایستاده

]]>
حلبچه ای که همچنان نفس می کشد و به بهار لبخند میزند! http://www.faratab.com/news/7538/%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF%21 Fri, 16 Mar 18 16:10:08 +0330 حلبچه ای که همچنان نفس می کشد و به بهار لبخند میزند!
نه صدام حلبچه را میراند؛ نه داعش کوبانی را و نه اردوغان عفرین را

]]>
تاثیر «فاجعه حلبچه» بر تصمیم سرنوشت ساز هاشمی رفسنجانی http://www.faratab.com/news/5714/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%C2%AB%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 12 Feb 17 13:39:29 +0330 تاثیر «فاجعه حلبچه» بر تصمیم سرنوشت ساز هاشمی رفسنجانی
هاشمی گفت: من در حلبچه دیدم زنی بچه‌اش را بغل کرده که تا از پله‌ها به پناهگاه برود، اما همانجا در پله‌ها خشکش زده بود، تعدادی خانم را دیدم که به چشمه‌ای رفته بودند تا دست و صورت‌شان را بر اثر سوختگی آب بزنند که همانجا خشک‌شان زده بود.

]]>
جواد منصوری: پذیرش قطعنامه نوعی واقع گرایی از طرف ایران بود. http://www.faratab.com/news/2940/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C%3A-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF. Sun, 17 Jul 16 17:37:02 +0430 جواد منصوری: پذیرش قطعنامه نوعی واقع گرایی از طرف ایران بود.
وضعیت ایران در 1367 با 1366 خورشیدی بسیار متفاوت شد، به نحوی که این ذهنیت بوجود آمده بود که یک عزم بین المللی برای شکست ایران و حتی از بین بردن تمام زیرساخت ها و تاسیسات حیاتی ایران وجود دارد.

]]>