فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 03:05:15 +0330fa رزمایش بزرگ روسیه در دریای خزر http://www.faratab.com/news/456/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1 Thu, 03 Mar 16 01:40:02 +0330 رزمایش بزرگ روسیه در دریای خزر
وزرات دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای از انجام یک مانور نظامی در دریای خزر خبر داد. در این مانور بیش از۵۰ فروند ناو ارتش روسیه شرکت می‌کنند. کارشناسان می‌گویند در دریای خزر بیش از ۲۰۰ ناو جنگی مستقر هستند.

]]>