فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 09:22:16 +0330fa جشنواره ی موسیقی نواحی «آینه دار» در تالار وحدت http://www.faratab.com/news/2893/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%C2%AB%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA Sat, 16 Jul 16 23:07:10 +0430 جشنواره ی موسیقی نواحی «آینه دار» در تالار وحدت
سومین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» در حالی از روز پنجشنبه 24 تیر ماه کار خود را در تالار رودکی تهران آغاز می کند که در مراسم افتتاحیه این رویداد از اولین کتاب سال «آینه دار» نیز رونمایی خواهد شد.

]]>