فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 17:26:11 +0330fa نوازندگان موسیقی آذربایجان وارد ایران شدند http://www.faratab.com/news/2891/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 16 Jul 16 22:05:03 +0430 نوازندگان موسیقی آذربایجان وارد ایران شدند
مهر نوشت:سه هنرمند برگزیده موسیقی آذربایجان که قرار است جمعه ۲۵ تیر ماه در سالن همایش‌های برج میلاد به اجرای برنامه بپردازند، روز گذشته وارد ایران شدند.

]]>