فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 25 May 18 04:00:38 +0430fa نگاه منفی 80 درصد اسپانیایی تبارها به ترامپ! http://www.faratab.com/news/2884/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-80-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21 Fri, 15 Jul 16 00:50:24 +0430 نگاه منفی 80 درصد اسپانیایی تبارها به ترامپ!
مطابق یک نظرسنجی، تنها 19 درصد از رأی‌دهندگان اسپانیایی‌تبار ایالات‌متحده، گفته‌اند درصورتی‌که ترامپ به‌عنوان نامزد رسمی حزب انتخاب گردد، به وی رأی خواهد داد.

]]>