فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 22:11:14 +0330fa ورود 108 محموله سلاح‌های آمریکایی از اردن به عراق http://www.faratab.com/news/10089/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-108-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82- Sat, 07 Sep 19 13:10:02 +0430 ورود 108 محموله سلاح‌های آمریکایی از اردن به عراق
منابع آگاه از ورود 108 کامیون محموله جدید سلاح و تجهیزات نظامی آمریکا ازارذن هاشمی به پایگاه عین الاسد در استان انبار خبر دادند

]]>
کابینه اردن پیشنویس قانون جنجالی مالیاتی را لغو می‌کند http://www.faratab.com/news/8664/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Thu, 07 Jun 18 21:40:01 +0430 کابینه اردن پیشنویس قانون جنجالی مالیاتی را لغو می‌کند
نخست وزیر مکلف اردن اعلام کرد که کابینه این کشور پس از تشکیل و ادای مراسم تحلیف، پیشنویس قانون جنجالی مالیات بر درآمد را لغو خواهد کرد.

]]>
بالا گرفتن اعتراض‌های ضد دولتی در اردن و احتمال برکناری نخست‌وزیر http://www.faratab.com/news/8606/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1 Mon, 04 Jun 18 20:50:01 +0430 بالا گرفتن اعتراض‌های ضد دولتی در اردن و احتمال برکناری نخست‌وزیر
همزمان با بالا گرفتن ناآرامی‌ها در پایتخت و دیگر استان‌های اردن که در اعتراض به قانون مالیات و سیاست‌های اقتصادی دولت است؛ احتمال برکناری نخست وزیر این کشور قوت گرفته است.

]]>
آیا آمریکا در سوریه بدنبال کریدور برای اقلیم کردستان است؟ http://www.faratab.com/news/6606/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 14 Sep 17 19:23:35 +0430 آیا آمریکا در سوریه بدنبال کریدور برای اقلیم کردستان است؟
فرجام جنگ در شرق سوریه و تقسیم مناطق نفوذ

]]>
پادشاه اردن دوشنبه به آمریکا می‌رود http://www.faratab.com/news/5439/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF Fri, 27 Jan 17 16:35:04 +0330 پادشاه اردن دوشنبه به آمریکا می‌رود
پادشاه اردن پس از پایان سفرش به روسیه، دوشنبه به ایالات متحده می‌رود تا نخستین رهبر یک کشور عرب باشد که با ترامپ دیدار می‌کند.

]]>
تظاهرات اردنی ها در مخالفت با تجارت گاز با اسرائیل http://www.faratab.com/news/4270/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84 Sat, 15 Oct 16 13:55:03 +0330 تظاهرات اردنی ها در مخالفت با تجارت گاز با اسرائیل
تظاهرات مخالفان اسلامگرای دولت اردن در مخالفت با قرارداد گازی بین آن کشور و رژیم صهیونیستی

]]>
87 هزار فشنگ انگلیسی در دست داعش! http://www.faratab.com/news/2844/87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%21 Wed, 13 Jul 16 11:15:02 +0430 87 هزار فشنگ انگلیسی در دست داعش!
روزنامه "دیلی میل" از احتمال دستیابی داعش به 87 هزار فشنگ به سرقت رفته از انبار مهمات ارتش انگلیس درخلال رزمایش نظامی طوفان شمال در اردن خبر داد.

]]>