فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 17:48:53 +0330fa ادای احترام به «عباس کیارستمی» در جشنواره کارلووی واری! http://www.faratab.com/news/2777/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%21 Mon, 11 Jul 16 15:55:03 +0430 ادای احترام به «عباس کیارستمی» در جشنواره کارلووی واری!
برگزارکنندگان جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی واری روز جمعه به فیلمساز فقید ایرانی ادای احترام کردند.

]]>
«وقت زندگی من نیست» برنده گوی بلورین جشنواره «کارلووی واری» شد http://www.faratab.com/news/2776/%C2%AB%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%C2%AB%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D8%B4%D8%AF Mon, 11 Jul 16 15:05:03 +0430 «وقت زندگی من نیست» برنده گوی بلورین جشنواره «کارلووی واری» شد
پنجاه و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی واری در جمهوری چک با معرفی برندگان به کار خود پایان داد.

]]>