فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 06:21:51 +0330fa اخراج دیپلمات های روس از آمریکا http://www.faratab.com/news/2733/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Sun, 10 Jul 16 10:30:03 +0430 اخراج دیپلمات های روس از آمریکا
آمریکا در اقدامی تلافی جویانه دو دیپلمات روس را از این کشور اخراج کرد. این تصمیم در واکنش به برخورد یک نیروی پلیس روس با یکی از دیپلمات های آمریکایی در نزدیکی سفارت این کشور در مسکو اتخاذ شد.

]]>