فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 03:12:47 +0330fa ترزا می، نخست وزیر جدید بریتانیا کیست؟ http://www.faratab.com/news/2864/%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 13 Jul 16 21:25:02 +0430 ترزا می، نخست وزیر جدید بریتانیا کیست؟
ترزا می، نخست وزیر جدید انگلیس، در حالی کارش را آغاز می‌کند که این کشور با بزرگترین چالش خود در دهه‌های اخیر، یعنی خروج از اتحادیۀ اروپا، روبرو است.

]]>
صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی سه شنبه ۲۲ تیر http://www.faratab.com/news/2816/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1 Tue, 12 Jul 16 11:29:33 +0430 صفحه ی نخست روزنامه های سیاسی سه شنبه ۲۲ تیر

]]>
«ترزا می» نخست وزیر آینده انگلیس http://www.faratab.com/news/2798/%C2%AB%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3 Mon, 11 Jul 16 22:45:02 +0430 «ترزا می» نخست وزیر آینده انگلیس
منابع انگلیسی روز دوشنبه گفتند که ' آندریا لیدسام' به صورت غیر منتظره از رقابت رهبری حزب محافظه کار کناره گیری کرده است و بدین ترتیب تنها رقیبش 'تراز می' جانشین دیوید کامرون رهبر این حزب و نخست وزیر آینده انگلیس خواهد بود.

]]>
آغاز کارزار انتخاباتی نامزدهای حزب محافظه کار http://www.faratab.com/news/2704/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1- Sat, 09 Jul 16 21:55:05 +0430 آغاز کارزار انتخاباتی نامزدهای حزب محافظه کار
دو نامزد زن حزب محافظه کارِ بریتانیا که به دنبال به دست گرفتن رهبری این حزب هستند، به منظور جلب حمایت ۱۵۰ هزار عضو این حزب کارزار انتخاباتی خود را شروع کردند.

]]>