فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 18:28:14 +0330fa طرح «تابستانه کتاب» در کتابفروشی‌ها آغاز می‌شود! http://www.faratab.com/news/2653/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Tue, 05 Jul 16 17:05:02 +0430 طرح «تابستانه کتاب» در کتابفروشی‌ها آغاز می‌شود!
طرح تابستانه کتاب فردا (16 تیرماه) همزمان با عید سعید فطر در کتابفروشی‌های عضو این طرح در سراسر کشور آغاز می‌شود.

]]>