فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 14:41:38 +0330fa افشای جزئیات جدیدی از نقش سعودی ها در حملات 11 سپتامبر http://www.faratab.com/news/2649/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-11-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1 Tue, 05 Jul 16 12:00:02 +0430 افشای جزئیات جدیدی از نقش سعودی ها در حملات 11 سپتامبر
آسوشیتدپرس می‌نویسد سندی تحت نام «فایل ۱۷» که حاوی اسامی ۳۰ نفر در پیوند با حملات القاعده است، از ارتباط هواپیماربایان با برخی شهروندان سعودی در زمان اقامت در آمریکا پرده برمی‌دارد.

]]>