فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 04:48:25 +0330fa تولیدکنندگان را دریابید، آنها رزمندگان جنگ اقتصادی هستند http://www.faratab.com/news/9682/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Wed, 21 Aug 19 16:09:28 +0430 تولیدکنندگان را دریابید، آنها رزمندگان جنگ اقتصادی هستند

]]>
تلاش و حرکت علمی در کشور به هیچ وجه نباید کُند یا متوقف شود http://www.faratab.com/news/5193/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 02 Jan 17 21:31:52 +0330 تلاش و حرکت علمی در کشور به هیچ وجه نباید کُند یا متوقف شود
حضرت آیت الله خامنه ای دیدار با جمعی از نخبگان جوان علمی کشور را، باز شدن پنجره‌ای به سوی یک باغ دلگشا و ورود هوای تازه، و فروزان‌تر شدن امیدها به تحقق اهداف والای نظام و کشور، توصیف کردند و گفتند: جوانان مومن و انقلابی را بسیار دوست دارم و از آنان پشتیبا

]]>
کشورهای مستقل در مقابله با حوادث تلخ منطقه فعال باشند http://www.faratab.com/news/4703/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF Tue, 22 Nov 16 22:59:58 +0330 کشورهای مستقل در مقابله با حوادث تلخ منطقه فعال باشند
رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر سه‌شنبه در دیدار باروت پاخوررییس جمهوری اسلوونی با شاره به حوادث تلخ و دردناک منطقه ونقش برخی قدرتها در تحمیل بی‌ثباتی و جنگ بر ملتها،تاکید کردند:جمهوری اسلامی همواره کشورهای مستقل رابه نقش‌آفرینی فعال در مقابله با فشار بر ملته

]]>
12 توصیه مهم رهبر انقلاب درباره وظایف تشکلهای دانشجویی http://www.faratab.com/news/2616/12-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C Sun, 03 Jul 16 09:25:07 +0430 12 توصیه مهم رهبر انقلاب درباره وظایف تشکلهای دانشجویی
بیش از هزار دانشجو ،در دیداری صمیمانه و صریح با حضرت آیت الله خامنه ای،از دغدغه های دانشجویی، سیاسی و اقتصادی نسل جوان سخن گفتند و دیدگاههای رهبری انقلاب را درباره «مسائل دانشجویی و دانشگاهی، وظایف مهم دانشجویان در روند مقاومت ملت و موضوعات و مسائل مختلف

]]>