فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:55:51 +0330fa 5 عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی برکنار شدند http://www.faratab.com/news/2608/5-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 02 Jul 16 21:20:02 +0430 5 عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی برکنار شدند
در نشست امروز هیأت امنای صندوق توسعه ملی که با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، موضوع برکناری سید صفدر حسینی و اعضای هیأت عامل این صندوق در دستور کار بوده که به تصویب رسیده است

]]>