فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 24 Nov 20 12:16:28 +0330fa تروریست ها قصد گروگانگیری در فرودگاه آتاترک را داشتند http://www.faratab.com/news/2605/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF Sat, 02 Jul 16 13:15:05 +0430 تروریست ها قصد گروگانگیری در فرودگاه آتاترک را داشتند
اطلاعات و شواهدی تازه نشان می‌دهند که عاملان حمله انتحاری در فرودگاه آتاتورک در صدد بودند پیش از اقدام به تیراندازی، مسافران را گروگان بگیرند اما مشکوک شدن ماموران به یکی از آنها، این نقشه را تغییر داد.

]]>