فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 22 Sep 20 05:38:49 +0330fa بانک ملت با تکیه بر ریشه های قوی همیشه در ریسک پذیری پیشتاز بوده است http://www.faratab.com/news/10886/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 22 Oct 19 18:30:01 +0330 بانک ملت با تکیه بر ریشه های قوی همیشه در ریسک پذیری پیشتاز بوده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با همراهی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت از توانمندی های این بانک در حوزه فناوری اطلاعات بازدید کرد.

]]>
کردستان را مفتخر به دریافت بالاترین شاخص فلاکت در کشور کردید http://www.faratab.com/news/10682/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF Mon, 07 Oct 19 12:40:02 +0330 کردستان را مفتخر به دریافت بالاترین شاخص فلاکت در کشور کردید

]]>
آیا دولت با افشای فیش حقوقی مدیران موافقت خواهد کرد؟ http://www.faratab.com/news/10018/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Tue, 03 Sep 19 18:00:01 +0430 آیا دولت با افشای فیش حقوقی مدیران موافقت خواهد کرد؟
در حالی الزام قانون و از سویی اصرار نمایندگان مجلس بر دسترسی عموم به فیش‌های حقوقی مدیران وجود دارد که مشخص نیست دولت زمانی راضی به افشای حقوق مدیران خواهد شد یا قانون بایگانی می‌شود؟

]]>
وزیر اقتصاد از عملکرد بانک ملت در خدمات دهی به ایثارگران تقدیر کرد http://www.faratab.com/news/9496/-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF- Mon, 12 Aug 19 16:30:01 +0430  وزیر اقتصاد از عملکرد بانک ملت در خدمات دهی به ایثارگران تقدیر کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک ملت، از عملکرد این بانک در خدمات دهی به ایثارگران قدردانی کرد.

]]>
اجازه خروج دلار و یورو از کشور را نخواهیم داد! http://www.faratab.com/news/7756/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%21 Fri, 20 Apr 18 17:50:02 +0430 اجازه خروج دلار و یورو از کشور را نخواهیم داد!
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اجازه نخواهیم داد ارز از کشور خارج شود، گفت: به گونه ای سیاست گذاری خواهیم کرد که واحدهای تولیدی ارز را به کشور وارد کنند.

]]>
همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) را چه کسی آغاز کرد؟ http://www.faratab.com/news/4167/-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%28FATF%29-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Tue, 27 Sep 16 23:10:04 +0330  همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) را چه کسی آغاز کرد؟
علی طیب‌نیا در جریان نشست علنی امروز مجلس، درخصوص همکاری با گروه اقدام مالی FATF و پاسخ گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف برای مقابله با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی درآمده است .

]]>
در خواست برای جریان سرمایه و فن آوری به ایران http://www.faratab.com/news/3006/%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 20 Jul 16 02:25:05 +0430 در خواست برای جریان سرمایه و فن آوری به ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به عنوان سخنران ویژه در اجلاس آنکتاد با تاکید بر ظرفیت های کم نظیر ایجاد شده برای سرمایه گذاری در ایران، از همه کشورها خواست تا به حرکت جریان سرمایه، بویژه انتقال فناوری کمک کنند.

]]>
افشای فیش های حقوقی و تداوم برکناری روسای بانکها http://www.faratab.com/news/2580/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7 Fri, 01 Jul 16 12:55:03 +0430 افشای فیش های حقوقی و تداوم برکناری روسای بانکها
به دنبال دستور قاطع رئیس جمهوری برای بررسی موضوع حقوق ها، مدیران چهار بانک رفاه، ملت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران به سبب دریافت حقوق ها و وام های نامتعارف توسط وزیر اقتصاد تغییرکردند.

]]>