فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 20:10:39 +0330fa درآمد صادرات نفتی ایران نصف شده است http://www.faratab.com/news/2557/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 30 Jun 16 16:40:02 +0430 درآمد صادرات نفتی ایران نصف شده است
اوپک با انتشار گزارشی با اشاره به نصف شدن درآمدهای نفتی ایران، گفت: درحالی سال ۲۰۱۴ میلادی درآمد نفت ایران حدود ۵۳ میلیارد دلار بود که پارسال تنها ۲۷ میلیارد دلار نفت فروخته است.

]]>