فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 17:45:41 +0330fa برت مک‌گورک نماینده ترامپ در «ائتلاف مبارزه با داعش» شد http://www.faratab.com/news/5347/%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D8%B4%D8%AF Fri, 20 Jan 17 21:33:23 +0330 برت مک‌گورک نماینده ترامپ در «ائتلاف مبارزه با داعش» شد
سین اسپایسر، سخنگوی جدید ترامپ از ابقای حدود 50 نفر از مقامات ارشد دولت «باراک اوباما» را دستکم تا زمان یافتن جایگزین‌هایی مناسب، در سمت‌هایشان خبر داد

]]>
پس از آزادسازی منبج ، رقه مقصد بعدی خواهد بود http://www.faratab.com/news/3098/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC-%D8%8C-%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF Mon, 25 Jul 16 07:45:02 +0430 پس از آزادسازی منبج ، رقه مقصد بعدی خواهد بود
برت مک‌گورک، نماینده رئیس جمهورامریکا در ائتلاف ضد داعش، هدف بعدی ائتلاف، خشکاندن منابع مالی داعش و مبارزه با دستگاه های تبلیغاتی، رسانه ای و فکری این گروه است.

]]>
شکست نهایی داعش قبل از تابستان 2017 http://www.faratab.com/news/2552/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-2017- Thu, 30 Jun 16 15:35:13 +0430 شکست نهایی داعش قبل از تابستان 2017
برت مک‌گورک، نماینده باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در ائتلاف ضد داعش در جلسه سنای آمریکا گفت: که دولت آمریکا امیدوار است حمله نظامی علیه داعش تا پیش از تابستان 2017 پایان یابد

]]>